Utvärdering av konferensen Hållbar upphandling den 26 oktober 2021

Enkät 26 okt 2021 Hållbar upphandling

Allmänt

Mottagande och registrering

Lokalen

Mat och service

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Förbättringar

Nästa år