Utvärdering av konferensen Upphandla IT den 16 november 2021

Enkät 16 nov 2021 Upphandla IT

Allmänt

Mottagande och registrering

Lokalen

Mat och service

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Förbättringar

Nästa år