Utvärdering av konferensen Gröna IT-inköp den 20 september 2022

Enkät 20 sep 2022 Gröna IT-inköp

Allmänt

Lokalen - svara bara om du var med på plats

Webbsändningen - svara bara om du var med på distans

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Förbättringar

Nästa konferens