Utvärdering av konferensen Gröna IT-inköp den 8 maj 2023

Enkät 8 maj 2023 Gröna IT-inköp

Allmänt

Lokalen - svara bara om du var med på plats

Webbsändningen - svara bara om du var med på distans

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Förbättringar

Nästa konferens