Tack för att du var med på konferensen Avtalsuppföljning 2.0 den 20 mars 2019.

Enkät Avtalsuppföljning 2.0

Allmänt

Nivå

Mottagande och registrering

Lokalen

Mat och service

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Workshop

Förbättringar

Nästa år