Hela den här sidan är en annons.

Aff Akademin – smart sätt att lära sig

En förvaltare är ofta ansvarig för olika tjänsteavtal, till exempel trappstädning och skötsel av utemiljön. Men har du tillräcklig kunskap för att hantera alla frågor kring dessa avtal? Genom Aff Diplomutbildning Bas blir du trygg i beställarrollen.

Vad gör du om du står inför följande situation:

”Utemiljöleverantören (L) startade en entreprenad avseende trädgårdsskötsel och vinterrenhållning den 1 november. Bland annat ingår snöröjning av gården. Avtalet säger att snöröjningen ska vara genomförd senast 07.30 på morgonen, men för att komma in på gården behövs nycklar till en vägbom som beställaren ska överlämna.

Trots att L upprepade gånger, både på möten och via mail, begärt nycklar till bommen för att kunna köra in på gården har de inte fått några nycklar. Detta eftersom beställaren inte har fått tillbaka dem från den tidigare leverantören. Beställaren säger att leverantören direkt kan fråga den tidigare leverantören, men denne återkommer inte vilket L upplyser B om i ett mail.

Den 4:e november snöar det kraftigt. Leverantören kan inte komma in med några maskiner på gården, men påbörjar handskottning och är klara med arbetet klockan 11.00.

Beställaren reklamerar arbetet och till avtalet där det står att arbetet skulle ha varit utfört klockan 07.30. Leverantören hävdar ”hinder” och att säger att de har rätt till förlängd tid och dessutom vill de ha ersättning för tillkommande arbetstid, då det krävdes mycket personal för att skotta gården.

Vem har rätt?”

Kunskap ger trygghet
Situationen ovan är hämtad ur utbildningen Aff Diplomutbildning Bas och uppgiften syftar till att lära deltagaren grundläggande regler i branschregelverket ABFF.

Situationer som denna är inte ovanliga och för att känna sig trygg i beställarrollen gäller det att ha kunskap. Och den kan man få genom Aff Akademin och vår Diplomutbildning Bas. Över 1300 personer har sedan starten 2018 lärt sig mer om hur Aff fungerar, i sitt eget tempo hemma på företaget.

Avsluta med test och bli diplomerad
Utbildningen är en webbutbildning, där innehållet delas upp i många mindre delar för att det ska bli lätt att lära sig. Texter varvas med filmer, bilder och övningsexempel, och man kan pausa och återkomma till utbildningen när man vill.

För den som vill testa sina kunskaper finns även möjligheten att avsluta med ett test och bli diplomerad i Aff.

Vem har nytta av utbildningen?
Alla som kommer i kontakt med entreprenader som baseras på Aff helt enkelt. Oavsett om man är beställare eller leverantör, om man är upphandlare eller förvaltare. Utbildningen ger dig en trygg plattform för att kunna tolka ett befintligt avtal, likväl som den skapar förståelse för den som är i färd med att skriva ett nytt avtal.

Vem som hade rätt i exemplet ovan?
Det beror förstås på om avtalet var ett Aff-avtal eller inte. Om det var en Aff-entreprenad, hittar du svaret i Aff Diplomutbildning Bas.

Läs mer

Läs mer om Aff Akademin och utbildningen Diplomutbildning Bas här.

PS. Är du nyfiken på svaret i frågan ovan? Slå upp ABFF 15, kap 4 § 2 så bör du kunna klura ut vad som gäller! DS

VERKSAMHETEN

Verksamheten i Aff-forum kan delas in i två delar:

  • Aff-konceptet
  • Branschforum
Aff-konceptet
Föreningen främsta uppgift är att vara huvudman för Aff-konceptet. Aff-koceptet är ett hjälpmedel för att göra avtal och upphandlingar av återkommande tjänster. Mest känt, och mest förekommande, är att Aff används för entreprenader inom fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. Men Aff är lika anpassat för andra tjänster som t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Läs mer om Aff-konceptet här >>

Vårt egna servicebolag Aff Service AB ansvarar för försäljningen av de digitala Aff-dokumenten.

Branschforum
Medlemmarna i föreningen är ledande beställare, utförare och konsulter inom fastighetsförvaltning och andra FM-tjänster. Detta gör Aff till ett unikt forum i branschen och en plats för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan de olika parterna.

Tel: 08-68 44 26 00
E-post: info@aff-forum.se

AFF-AKADEMIEN

 

Aff-Akademin är vår plattform där vi erbjuder webbaserad utbildning relaterad till Aff. Utbildningarna är framtagna av specialister för att vara pedagogiska och lärorika, och är uppdelade i många korta avsnitt för att göra det lättillgängligt. Utbildningarna är helt digitala och köps i vår e-handel här >>.

Våra utbildningar kvalitetsgranskade av Aff Forum, något som inte gäller för andra Aff-utbildningar online.

OM AFF

Aff – Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och service, bland annat genom partsförhandlingar och erfarenhetsutbyte. Aff – Forum är huvudman för Aff-konceptet som säljs via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.