Hela den här sidan är en annons.

Aff gör både oss och leverantören trygga

– Utan Aff skulle våra upphandlingar bli än mer omfattande, säger Anders Kjellqvist på Micasa. Han uppskattar att Aff uppdateras och utvecklar branschen, och ser stora fördelar med att avtalen använder samma begrepp och struktur. Det skapar trygghet.

Anders Kjellqvist på Micasa känner sig trygg med Aff.

– Utan Aff skulle våra upphandlingar bli än mer omfattande, säger Anders Kjellqvist på Micasa. Han uppskattar att Aff uppdateras och utvecklar branschen, och ser stora fördelar med att avtalen använder samma begrepp och struktur. Det skapar trygghet.

Anders Kjellqvist är Fastighetschef på det kommunala fastighetsbolaget Micasa fastigheter i Stockholm AB, till vardags kallat Micasa. Hos Micasa har staden samlat fastigheter för de med särskilda behov såsom äldreboenden, LSS-boenden och vanliga seniorlägenheter. Det är ett stort bestånd att förvalta, närmare en miljon kvadratmeter utspridda över hela Stockholms kommun.

– Innan jag kom till Micasa så arbetade jag med fastighetsteknik och styrning i olika chefsbefattningar på företag som Siemens och Nordomatic. Micasa var en av de kunder jag arbetade med, och när chansen att byta sida dök upp så tog jag den. Som leverantör hamnar man alltid i andra ledet, jag såg att det finns mycket beställarsidan kan göra för att förbättra entreprenaderna.

Har sett båda sidorna av bordet
Som så många andra offentliga fastighetsägare köper Micasa driften av både byggnader och utemiljön av olika leverantörer, vilket innebär att Anders är ytterst ansvarig för ett antal olika driftentreprenader värda många miljoner. Då kan det vara bra att ha sett båda sidor av bordet.

För att göra avtalen till sina driftentreprenader så använder sig Micasa av Aff, något som var nytt för Anders när han kom till Micasa.

– Vi hade en enda stor driftentreprenad för alla våra byggnader, och hade precis påbörjat arbetet med att handla upp driften på nytt. Första dagen på Micasa deltog jag på möte med den befintliga leverantören, så det var bara att börja lära sig regelverket ABFF. Innan hade jag arbetat mycket med AB och ABT, vilket var till stor hjälp.

Aff gör oss och leverantören trygga
Eftersom Micasas bestånd är så pass stort valde man denna gång att handla upp tre parallella entreprenader, med lika innehåll fast i olika geografiska områden. Det gör att man kan jämföra dem med varandra och sprida de bästa exemplen till alla. Avtalen är likadana och följer Aff.

– För oss är Aff viktigt. Det gör att vi känner oss trygga, samtidigt som vi vet att det också är tryggt för leverantörerna. Det krävs inte jurister för att formulera ett förfrågningsunderlag, utan vi kan istället fokusera på att beskriva och tydliggöra entreprenaden. Det är helt enkelt den grund vi står på.

Hjälper hela branschen
Men Aff är inte bara viktigt för Micasa som aktör, det är något som hjälper hela branschen. I och med att regelverket ABFF lägger grunden kan leverantörerna bedöma riskerna när de läser ett förfrågningsunderlag, och både beställare och leverantörer kan lättare hitta i avtalet eftersom det finns en given struktur.

– Hade vi inte Aff så skulle våra upphandlingar bli ännu mer omfattande, och det skulle vara mycket svårare att hitta i avtalen. Ofta hör man att Aff är krångligt, men det är inte sant. Det är helt enkelt krångligt att göra avtal om tjänster – försök beskriva drift och förvaltning utan gemensamma begrepp och en känd struktur! Aff bidrar dessutom med en kunskapsutveckling i branschen, eftersom föreningen Aff Forum fångar upp vad som händer i branschen och uppdaterar innehållet utefter den ändrade verkligheten.

Efterlyser mer samverkan
Nu blir det inte per automatik bra dialog mellan beställare och leverantör bara för att man använder Aff, utan det krävs fortfarande både kunskap och engagemang. Anders efterlyser mer samverkan, både i upphandlingsfasen och därefter.

– Båda parter behöver ta avtalen på allvar. Nu är vi också väldigt styrda av LOU, och möjligheten till dialog i upphandlingsskedet är begränsad. Det blir helt enkelt lite fyrkantigt tyvärr. Men jag upplever också att man tar lite lätt på vad som står även när entreprenaden är igång. Det som står i avtalet gäller, och vill man ändra behöver man ta upp frågan och bli överens om ändringen. Samt säkerställa att det dokumenteras!

Något som Anders vurmar för är de möjligheter den tekniska utvecklingen ger oss, och där behöver alla aktörer jobba på enligt Anders.

– Vi som fastighetsägare behöver hänga med i teknikutvecklingen, annars kommer vi inte framåt i hållbarhetsarbetet. Och det är ett arbete där samarbete med leverantörerna är viktigt och nödvändigt.


Om Aff

Aff – forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.
Läs mer om oss>>

Aff är ett hjälpmedel för att göra överenskommelser om återkommande tjänster. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Att använda Aff >>

Aff-akademin
Lär dig om Aff i lugn och ro. I vår utbildningsportal Aff Akademin hittar du högkvalitativa e-utbildningar, från introduktion till fördjupningar.