Hela den här sidan är en annons.

Tryggare avtal för båda parter

Aff har revolutionerat avtal och upphandlingar för tjänsteentreprenader. ”Nyckeln till framgång är att branschens parter tillsammans står bakom Aff”, säger advokaten Pehr Jacobson, som utvecklat konceptet sedan starten 1995.

 

Aff, Avtal för fastighetsförvaltning, är ett branschgemensamt hjälpmedel för att göra avtal och upphandlingar vid tjänsteentreprenader. Det består av en juridisk grund (ABFF) samt mallar för att beskriva tjänsterna och övriga krav.

Pehr Jacobson
Mallarna i Aff gör det enklare att beskriva entreprenaden resultatet blir ett tydligt avtal, säger Pehr Jacobson, advokat, som har utvecklat Aff.

Pehr Jacobson, advokat på Advokatbyrån Hellgren Linander, har arbetat med att utveckla konceptet sedan det skapades 1995.

– På den tiden fanns inget överblickbart och systematiserat system för att köpa och sälja tjänster. Ska man hårdra så begrep man ofta inte vad man köpte och sålde, säger han.

Pehr Jacobson lyfter fram fördelen med att ha ett standardavtal som både beställare och leverantörer står bakom.

– Båda parter är med och utformar villkoren så att de blir partsneutrala. Det är samma tänk som med ett kollektivavtal inom arbetsrätten, säger han.

Med Aff är det enkelt att beskriva entreprenaden och att göra upphandlingar, och överenskommelsen resulterar i ett tydligt avtal. Hjälpmedlet ger också chans till jämförbara anbud.

– Aff är det givna alternativet, det finns inget konkurrerande system, säger Pehr Jacobson, som bland annat poängterar de försäkringsmässiga fördelarna: Ett standardavtal är överblickbart och därmed försäkringsbart.

– Det ger mycket större trygghet för båda parter och är en oskattbar fördel.

Bäst är att inte ändra i standardavtalet. Ändringar riskerar att ändra balansen mellan köpare och säljare. Om parterna trots allt vill ändra i standardavtalet gäller det att vara noga med formalian, betonar Pehr Jacobson. Man måste uttryckligen skriva: ”Med ändring av ABFF 15 kapitel x paragraf y föreskrivs följande.”

– Detta måste stå explicit, annars gäller inte ändringen. Det har slagits fast i domstol.

Han betonar också vikten av att vara uppmärksam så att man använder rätt definitioner och begrepp.

– Definitionerna och hur de ska tolkas framgår tydligt av dokumentets Aff-definitioner, säger Pehr Jacobson.

 

VERKSAMHETEN

Verksamheten i Aff-forum kan delas in i två delar:

  • Aff-konceptet
  • Branschforum
Aff-konceptet
Föreningen främsta uppgift är att vara huvudman för Aff-konceptet. Aff-koceptet är ett hjälpmedel för att göra avtal och upphandlingar av återkommande tjänster. Mest känt, och mest förekommande, är att Aff används för entreprenader inom fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. Men Aff är lika anpassat för andra tjänster som t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Läs mer om Aff-konceptet här >>

Vårt egna servicebolag Aff Service AB ansvarar för försäljningen av de digitala Aff-dokumenten.

Branschforum
Medlemmarna i föreningen är ledande beställare, utförare och konsulter inom fastighetsförvaltning och andra FM-tjänster. Detta gör Aff till ett unikt forum i branschen och en plats för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan de olika parterna.

Tel: 08-68 44 26 00
E-post: info@aff-forum.se

AFF-AKADEMIEN

 

Aff-Akademin är vår plattform där vi erbjuder webbaserad utbildning relaterad till Aff. Utbildningarna är framtagna av specialister för att vara pedagogiska och lärorika, och är uppdelade i många korta avsnitt för att göra det lättillgängligt. Utbildningarna är helt digitala och köps i vår e-handel här >>.

Våra utbildningar kvalitetsgranskade av Aff Forum, något som inte gäller för andra Aff-utbildningar online.

OM AFF

Aff – Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och service, bland annat genom partsförhandlingar och erfarenhetsutbyte. Aff – Forum är huvudman för Aff-konceptet som säljs via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.