Hela den här sidan är en annons.

Fördjupning i klassrum för bättre förståelse

Aff har tillhandahållit digitala utbildningar länge, det är praktiskt och effektivt. Samtidigt tillför diskussioner i klassrummet något som aldrig uppnås digitalt. Möt Lena som efter den digitala basutbildningen deltog på en fördjupningsdag om Aff.

Lena Leed, HSB Affärsstöd

Under pandemin exploderade möjligheten att gå en digital utbildning, men Aff introducerade Aff Akademin redan 2018. Möjligheten att lära sig mer om Aff hemma vid skrivbordet lockade och idag har över 1500 personer gått den digitala Diplomutbildningen.

Men vissa saker, som en livlig diskussion i ett klassrum, är dock svåra att få till även i en välgjord e-utbildning. Därför har Aff prövat att kombinera den digitala utbildningen Aff Akademin med en heldags fördjupning där man får träffas och diskutera olika frågeställningar.

Aff är centralt
Fördjupningsdagen vänder sig till både beställare och leverantörer, och vid senaste tillfället deltog Lena Leed från HSB Affärsstöd. HSB består av ett antal regionala föreningar som bygger och förvaltar bostäder, och är en av Sveriges stora fastighetsförvaltare. Affärsstöd är deras nationella IT- och utvecklingsbolag och navet i HSB:s digitala omställning. Lenas team är HSB:s hemvist för förvaltningsavtal, och de ansvarar bland annat för att ha uppdaterade kontraktsmallar och de senaste Affkoderna tillgängliga.

– För oss är Aff centralt. Ett partsneutralt branschregelverk gör det lätt att skapa avtal som är trygga för både oss och våra kunder. Och är något centralt behöver man vara bra på det. Jag valde den här kursen för att jag ville få öva på mina kunskaper tillsammans med andra, och det kändes tryggt att få det direkt från Aff Forum. Dessutom hade vi goda erfarenheter av kursledaren från deras frukostseminarier.

Enklare med mer kunskap
Lena har träffat på Aff även tidigare i arbetslivet, genom att svara på förfrågningar som var enligt Aff. Till en början kändes Aff krångligt och lite svårt att tillämpa.

Men med mer kunskap kändes det enklare, och enligt Lena bidrog även omarbetningen av Aff 2014 till att det blev lättare att förstå Aff.

Men behovet av utbildning försvinner inte för det.

Lära i egen takt
För att kunna delta på fördjupningsdagen behöver man ha genomgått Aff Diplomutbildning Bas innan kursen. Det är en helt digital utbildning där man får lära sig i sin egen takt, något som Lena uppskattade.

– Baskursen kan läsas i den takten som passar en själv. Det är bra att man kan läsa om ett kapitel om man har behov av det. Samtidigt kändes det som något saknades, eftersom kursen var helt teoretisk.

Det teoretiska innehållet innebär också att alla har skaffat sig en bra grund, och fördjupningsdagen kan ägnas åt diskussioner om olika påhittade situationer.

Lena berättar om dagen: ”Jag ville få testa det jag lärde mig i Aff basutbildning, mina tidigare kunskaper och erfarenheter. Eftersom jag visste att vi skulle vara både beställare och leverantörer på kursen förväntade jag mig att det skulle vara olika frågor och infallsvinklar, jag hoppades på lärorika och givande diskussioner. Först diskuterade vi i grupper tills vi landade i en lösning. Sen redovisade vi i storforum där kursledaren coachade och gav sin syn. Det tyckte jag var jättebra och precis som jag tänkt mig. Jag fick verkligen praktisera det jag lärt mig under basutbildningen!”

Befästa kunskap med fördjupningskurs
På frågan om Lena rekommenderar kursen svarar hon tydligt:

– Att på egen hand navigera i allt Aff-material kan vara en utmaning. För att få in Aff som en naturlig del i organisationen och få ut det mesta av Aff så bör man gå kurserna. Det är en speciell terminologi som används och det är lättare att ta till sig språket när man har gått utbildningen. Eftersom baskursen är teoretisk så är min rekommendation att även gå fördjupningskursen för att befästa sina kunskaper.


Om Aff

Aff – forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.
Läs mer om oss>>

Aff är ett hjälpmedel för att göra överenskommelser om återkommande tjänster. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Att använda Aff >>

Aff-akademin
Lär dig om Aff i lugn och ro. I vår utbildningsportal Aff Akademin hittar du högkvalitativa e-utbildningar, från introduktion till fördjupningar.