Hela den här sidan är en annons.

Mer effektiv och transparent bransch

Få ut mer av era samarbeten och det bästa ur avtalen. Undvik missförstånd, konflikter och juridiska tvister. Branschorganisationen Aff Forum för förvaltning & Service samlar alla parter under samma paraply. – Den vanligaste frågan jag får är ”Vi ska handla upp den här tjänsten, fungerar det att använda Aff då?” Svaret är i nio fall av tio att de absolut flesta tjänsterna går att handla enligt Aff, säger vd Philip Österlund.

Få ut mer av era samarbeten och det bästa ur avtalen. Undvik missförstånd, konflikter och juridiska tvister. Branschorganisationen Aff Forum för förvaltning & Service samlar alla parter under samma paraply.

– Den vanligaste frågan jag får är ”Vi ska handla upp den här tjänsten, fungerar det att använda Aff då?” Svaret är i nio fall av tio att de absolut flesta tjänsterna går att handla enligt Aff, säger vd Philip Österlund.

Tydligare och skarpare tillsammans
Aff står för Avtal för fastighetsförvaltning och bygger på en gemensamt framtagen branschstandard. I fokus är tydligare avtal och spelregler, vilket underlättar för alla. Aff Forum för förvaltning & Service är den enda branschorganisationen som riktar sig mot denna typ av avtal och som samlar alla parter. Föreningen drivs, styrs och utvecklas av medlemmar i branschen.

– Aff behövs för att alla ska hitta ett gemensamt språk, för att minska risken för tvister och för att öka kvaliteten. Med Aff blir branschen effektivare och mer transparent, resonerar Philip Österlund.

Föreningens uppdrag:

  • Standardisering och enhetlighet när det gäller begrepp, definitioner och avtalsdokument.
  • Att utveckla upphandlings- och avtalsdokument för fastighetsförvaltning och service, Aff-konceptet.
  • Att sköta partsförhandlingarna om Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service, ABFF, och utarbetande av gemensamma termer för Aff-dokumenten, Aff-Definitioner.
  • Att vara ett forum för erfarenhetsutbyte kring regelverket och dess tillämpning samt andra branschgemensamma frågor.

Vilket är det vanligaste missförståndet kring vad ni gör, eller snarare inte gör?

– Vi arbetar inte med att hjälpa till att tolka eller skriva företags avtal eller förfrågningar, utan vi utvecklar och tillhandahåller mallarna tillsammans med våra medlemmar.

Bredden en del av styrkan
Det finns ingen aktör inom branschen som är för liten eller för stor för att vara medlem, hos Aff återfinns hela spektrat.

– Vi representeras av allt ifrån regioner och privata fastighetsbolag till enmansföretag och det är absolut en del av vår styrka, säger Philip Österlund.

Möjligheten att påverka, till exempel genom att bidra till förändringar och förbättringar, är stor.

– Alla medlemmar i Aff får ta del av våra remisser i våra utvecklingsprojekt, alla kommentarer läses. Medlemmarna har också möjlighet att ansöka om delaktighet i styrelse, projektgrupper och råd. Vi tar in feedback och önskemål om funktioner, mallar och förbättringar löpande från både kunder och medlemmar. I utvecklingsrådet, bestående av medlemsrepresentanter, sker prioriteringarna i vår utvecklingsplan.

Digitala produkter och webbinarier
Varken själva produktverksamheten eller erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna har stannat av med anledning av pandemin.

– Vi har gått från papper till att vara mer eller mindre helt digitala. Våra produkter är helt digitala, våra seminarier och så vidare sänds som webbinarier. Vi har även fysiska utbildningar och seminarier, men under pandemin så har det digitala stått i fokus.

Blir större och större på marknaden
Philip Österlund har arbetat på Aff sedan 2014, initialt på konsultbasis för att ta hand om marknadsföring, försäljning och e-handel.

– Efter ett halvår, när dåvarande vd:n skulle sluta, fick jag frågan om jag ville efterträda henne. Jag kunde inte så mycket om bolaget ännu, men ville verkligen hoppa på chansen. Sedan dess har vi breddat Aff med bland annat utbildningar och större produktsystem. Vi har brutit ny mark och det har varit intressant, säger han och fortsätter:

– Jag tycker produkten är fantastisk och jag trivs fortfarande med mitt arbete varje dag, kanske ännu mer nu, i takt med att vi verkligen kan se att vi hela tiden blir större och större på marknaden.

 

Vilka är med? Här hittar du alla medlemmar i Aff: beställare, leverantörer, konsulter och övriga aktörer.
AFF Forum – Medlemskap (aff-forum.se)

Bli medlem! Medlemsavgift till föreningen 5 000 kronor per medlem. Serviceavgift till Aff Service AB 1 000 kronor per anställd, dock högst 15 000 kronor. Moms tillkommer.

Aff – Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och service, bland annat genom partsförhandlingar och erfarenhetsutbyte. Aff – Forum är huvudman för Aff-konceptet som säljs via det helägda bolaget Aff Service AB. 


Om Aff

Aff – forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.
Läs mer om oss>>

Aff är ett hjälpmedel för att göra överenskommelser om återkommande tjänster. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Att använda Aff >>

Aff-akademin
Lär dig om Aff i lugn och ro. I vår utbildningsportal Aff Akademin hittar du högkvalitativa e-utbildningar, från introduktion till fördjupningar.