Hela den här sidan är en annons.

Riksbyggen satsar på Aff-utbildning

Aff-avtalen är grunden för hela vår förvaltningsverksamhet, så för oss är det otroligt viktigt med Aff. Många olika roller kommer i kontakt med dem, eftersom avtalen styr vad vi ska göra. Med andra ord behöver man kunna läsa och tolka avtalet för att veta vad som ska utföras helt enkelt, säger Ylva Fröberg på Riksbyggen.

Alla pratar om hur viktigt det är med kompetensutveckling, och på Riksbyggen satsar man helhjärtat på Aff-utbildning. Här har över 300 personer gått både grund och fördjupning i Aff, och den som håller ihop utbildningen är Ylva Fröberg.

Förutom att bygga nya bostäder är Riksbyggen också en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Mest känt är att Riksbyggen förvaltar bostadsrättsföreningar, men man har även många företag och offentliga fastighetsägare som kunder. Bostadsrättsföreningarna är bara de över 4400 kunder, då förstår man att det blir många förvaltningsavtal att hålla reda på.

– Aff-avtalen är grunden för hela vår förvaltningsverksamhet, så för oss är det otroligt viktigt med Aff. Många olika roller kommer i kontakt med dem, eftersom avtalen styr vad vi ska göra. Med andra ord behöver man kunna läsa och tolka avtalet för att veta vad som ska utföras helt enkelt, säger Ylva Fröberg på Riksbyggen.

Lättillgänglig webbutbildning
Riksbyggen har många olika utbildningar i Aff, från en enkel introduktion till den omfattande Aff i praktiken. Introduktionsutbildningen är en videobaserad utbildning som Aff har tagit fram, som på ett lättillgängligt sätt visar grunderna i Aff. Riksbyggen har gjort den tillgänglig för både medarbetare och kunder på intranät och kundwebb.

– Introduktionen är toppen, särskilt att vi kan dela den med kunderna. Men för de hos oss som har mycket kundkontakter räcker inte det. De behöver mycket djupare kunskap om både Aff och hur vi på Riksbyggen gör i våra avtal. Så de får gå kursen Aff i praktiken. Det är en tvådelad kurs, där deltagarna först går Aff:s Diplomutbildning.

Specifik kurs för Riksbyggen
Riksbyggen var en av initiativtagarna till Aff:s populära Diplomutbildning, som på fem år har haft över 1500 deltagare. Det är en helt webbaserad kurs, som motsvarar innehållet i en tvådagars klassrumsutbildning. Diplomutbildningen ger en väldigt bra teoretisk grund enligt Ylva.

– Diplomutbildningen ger den teoretiska kunskapen. Sedan följer vi upp med en Riksbyggen-specifik påbyggnad, med exempel från vår verklighet. Det behövs för att deltagarna ska kunna omsätta teorin till deras vardag. Då har de också möjlighet att ställa frågor, det kommer upp många funderingar när teorin omvandlas till praktiska exempel.

Först teori – sedan praktik
Just konceptet att först låta deltagarna skaffa sig en teoretisk grund, och sedan bygga på med en praktisk fördjupning är väldigt uppskattat enligt Ylva. Hon vittnar om nöjda deltagare som ger höga poäng åt utbildningen.

– Det blir så mycket bättre att dela upp det. Alla kan skaffa sig teorin i lugn och ro, så slipper vi traggla fakta med läraren. Istället går vi rakt in på olika fiktiva situationer som deltagarna ska lösa i smågrupper. Då får de testa om de har förstått teorin på riktigt, och kan hjälpa varandra att vrida och vända på problemen.

Webbinarium och frukostsemiarium
Förutom introduktionskursen och Aff i praktiken har Riksbyggen även satsat på utbildningsmaterial för specifika småfrågor om Aff-avtalen, exempelvis olika ersättningsformer. Dessa finns tillgängligt för alla på intranätet, så man kan repetera.

Sedan vill Ylva gärna slå ett slag för Aff:s egna frukostseminarier/webbinarier.

– Att delta på Aff:s seminarier gör att man både får repetition och nya infallsvinklar.

Fortsätta satsa på aff-utbildningar
Ylva räknar med att Riksbyggen kommer att fortsätta satsa på Aff-utbildningar.

– Det finns inget alternativ, vi måste vara duktiga på Aff. Vi har definitivt nått en högre kunskapsnivå, nu gäller det att hålla intresset levande. Att skapa forum där man diskuterar och hjälper varandra. Det uppkommer ständigt frågor om vad som gäller, men med gemensam kunskap på kontoret så är jag säker på att man kan nå nästa nivå.

Aff Diplomutbildning

Aff Diplomutbildning är en e-utbildning för alla som behöver läsa och tolka Aff-avtal. Den kan avslutas med ett Diplomtest, som visar att man har tillägnat sig kunskapen. Mer information om Diplomutbildningen och Aff:s övriga utbud i Aff Akademin finns här.


Om Aff

Aff – forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.
Läs mer om oss>>

Aff är ett hjälpmedel för att göra överenskommelser om återkommande tjänster. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Att använda Aff >>

Aff-akademin
Lär dig om Aff i lugn och ro. I vår utbildningsportal Aff Akademin hittar du högkvalitativa e-utbildningar, från introduktion till fördjupningar.