Hela den här sidan är en annons.

Aff– en trygghet för Riksbyggen och deras kunder

Aff-koncepet gör komplexa tjänsteentreprenader tydliga – något som skapar trygghet för båda parter. Det säger Ulf Halvarsson, affärs- och försäljningschef på Riksbyggen som använder Aff inom affärsområde fastighetsförvaltning.

 

Konceptet Aff, Avtal för fastighetsförvaltning, är ett hjälpmedel för att göra avtal och upphandlingar vid tjänsteentreprenader.

Aff-dokumentationen ger en juridisk grund med mallar för tjänsterna och övriga krav. Därmed blir det lätt att beskriva både själva leveransen och övergripande regler.

Vanliga områden inom fastighetsförvaltning är drift och underhåll av fastigheter, drift och underhåll av utemiljö, lokalvård, ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning samt energitjänster.

Aff ger tydlighet i alla led, säger Ulf Halvarsson affärs- och försäljningschef Riksbyggen. Foto: Johan Gunséus

Ulf Halvarsson är affärs- och försäljningschef för affärsområdet Fastighetsförvaltning på Riksbyggen, som använder Aff för alla tjänsteområden inom fastighetsförvaltningen.

– Aff ger en trygghet både för oss och våra kunder. Det blir enkelt att beskriva entreprenaden och att göra upphandlingar, och överenskommelsen resulterar i ett tydligt avtal. Aff ger också chans till jämförbara anbud, säger han.

Till skillnad från många andra branschers standardavtal är Aff utarbetat i samarbete mellan beställare och leverantörer. Båda parter är med och utformar regelverken och mallarna så att den blir partsneutral.

– Det är en klar styrka att branschen har ett gemensamt avtalsupplägg som uppdateras löpande. Exempelvis med nya lagkrav och regler. Det är en trygghet för oss när vi säljer våra tjänster, och kunden vet vad den köper, säger Ulf Halvarsson.

Aff-konceptet består av två delar: branschspecifika regelverk och entreprenadspecifika dokument. Riksbyggen har valt att integrera Aff i sitt eget affärssystem.

– Därmed är det enkelt för vår personal att nyttja Aff-konceptet. Vi utbildar löpande personalen i hur de ska använda Aff, både vid fysiska utbildningsträffar och med hjälp av e-learning. Riksbyggen är uppdelat i 26 marknadsområden och vi vill ha så många som möjligt i varje område som är bekväma i att arbeta med Aff.

Relationen med Riksbyggens underentreprenörer underlättas också genom Aff, enligt Ulf Halvarsson.

– Vi får tydlighet i alla led, konstaterar han.

VERKSAMHETEN

Verksamheten i Aff-forum kan delas in i två delar:

  • Aff-konceptet
  • Branschforum
Aff-konceptet
Föreningen främsta uppgift är att vara huvudman för Aff-konceptet. Aff-koceptet är ett hjälpmedel för att göra avtal och upphandlingar av återkommande tjänster. Mest känt, och mest förekommande, är att Aff används för entreprenader inom fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. Men Aff är lika anpassat för andra tjänster som t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Läs mer om Aff-konceptet här >>

Vårt egna servicebolag Aff Service AB ansvarar för försäljningen av de digitala Aff-dokumenten.

Branschforum
Medlemmarna i föreningen är ledande beställare, utförare och konsulter inom fastighetsförvaltning och andra FM-tjänster. Detta gör Aff till ett unikt forum i branschen och en plats för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan de olika parterna.

Tel: 08-68 44 26 00
E-post: info@aff-forum.se

AFF-AKADEMIEN

 

Aff-Akademin är vår plattform där vi erbjuder webbaserad utbildning relaterad till Aff. Utbildningarna är framtagna av specialister för att vara pedagogiska och lärorika, och är uppdelade i många korta avsnitt för att göra det lättillgängligt. Utbildningarna är helt digitala och köps i vår e-handel här >>.

Våra utbildningar kvalitetsgranskade av Aff Forum, något som inte gäller för andra Aff-utbildningar online.

OM AFF

Aff – Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och service, bland annat genom partsförhandlingar och erfarenhetsutbyte. Aff – Forum är huvudman för Aff-konceptet som säljs via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.