Hela den här sidan är en annons.

Därför bör solceller vara med vid upphandling av tillfälliga lokaler

Hållbara lösningar ska vara lönsamma. Det tycker moduluthyraren Indus, som med solcellsanläggningar på modultaken hjälper svenska kommuner att sänka sina energikostnader. Med hela bilden framför sig bör solceller vara ett självklart krav vid upphandlingen av tillfälliga lokaler.

Moduluthyraren Indus har länge arbetat för att frågan om hållbarhet bör prioriteras högre vid upphandlingar av tillfälliga lokaler. Utvecklingen går framåt, men än finns mycket kvar att göra.

Med företagets erbjudande om att lägga till en komplett produktionsanläggning för solkraft till sina skol- och förskolemoduler hoppas man på förändring. I grunden en hållbarhetsfråga – men som över tid kan vara ett riktigt smart drag för allmänhetens plånbok. 

– När jag sitter med upphandlare på kommuner och tillsammans räknar på elpriser och energiförbrukning brukar det oftast blir rätt fascinerande siffror. Känslan är att det nästan är tjänstefel att låta bli att välja solceller när man ser det svart på vitt, säger Johan Wall Engverth, solcellsansvarig på Indus.

I regel sparar Indus kunder 50 procent av energikostnaden genom att använda modulerna tillsammans med solkraft. Vad man gör med överskottet är upp till varje kommun. 

– Väldigt ofta används våra moduler i anslutning till en större, befintlig skolbyggnad. Många av våra kunder väljer då att använda överskottet från solcellsanläggningen till den större fastigheten och kan sänka sina elkostnader ytterligare. 

”Helt revolutionerande”
Som hyresgäst med solcellsanläggning betalar man endast 1,50kr per producerad kWh till Indus. Dessutom sköter Indus allt som rör bygglovsansökan och bygganmälan, föranmälan till nätägare, installation med behörig elektriker och slutanmälan till nätägare. 

Johan Wall Engverth, solcellsansvarig, Indus.

Johan Wall Engverth ser dessutom hos många av Indus hyresgäster att beslutet att välja till en solcellsanläggning ger stora ekonomiska förtjänster även utöver den sänkta energikostnaden.

– Vår lösning idag gör att man kan få ända upp till 60 ampere lägre huvudsäkring. Det är helt revolutionerande.

Flera av de kommuner som hyr skol- och förskolemoduler med solkraft från Indus har tidigare haft huvudsäkringar på 120 ampere. Efter bytet har kommunerna landat på under 63 ampere och således undvikit gränsvärdet för en höjd överföringsavgift. Över tid innebär det bytet stora besparingar. 

Dessutom krävs inga stora investeringar för att få anläggningen på plats.

– Att byta kabel och bygga en helt ny transformatorstation kan innebära kostnader på upp emot 800 000 kronor eller till och med över miljonen. Tack vare vår lösning med en betydlig lägre huvudsäkring slipper man det helt och hållet, säger Johan. 

Tre skäl varför solceller bör vara med i upphandlingen:

Uppnå hållbarhetsmålen. Många kommuner har övergripande hållbarhetsmål som kräver att en viss procent av fastighetsbeståndet ska drivas med solkraft. Ännu fler kommuner har högt uppsatta mål om sänkta koldioxidutsläpp. Med skol- och förskolemoduler med solcellsanläggning från Indus slår man två flugor i en smäll.

Sänk energikostnaderna. I regel sparar man 50 procent av energikostnaden genom att använda Indus moduler tillsammans med solkraft. Överskottet kan antingen säljas tillbaka till elnätet eller användas av närliggande, befintliga byggnader.

Utveckla lärandet. Med tydliga och pedagogiska system för att i realtid undersöka modulens energiförbrukning blir undervisningen om energi och miljö både kul och konkret. 


Kungsbacka kommun satsar på förnybar elproduktion
Förskolan Stora Loket i Åsa i Kungsbacka kommun hyr sedan 2020 förskolemoduler från Indus. Nu har man valt att komplettera modulerna med solceller på taket för att vara med i omställningen till en fossilfri elförsörjning.


Moduler med energi och miljö i fokus
Det som förr kallades för baracker med direktverkande el och dålig prestanda är idag ett minne blott. Indus moduler är högkvalitativa produkter med miljö och energibesparingar i fokus.


Drakbergsskolan expanderar med moduler
I en skogsdunge nedanför en bergsknalle med havet runt hörnet har Drakbergsskolan uppfört en helt ny byggnad. Vi träffade rektor Annett Bawel för att få en bättre inblick i projektet.

Kontakta oss
Telefon: 0303 390 400
info@indus.se
www.indus.se