Hela den här sidan är en annons.

Gör en smidigare upphandling

Tyas branschnormer, som är framtagna i samarbete med transportbranschen, hjälper kommuner och regioner att ställa rätt krav i upphandlingar. ”Våra guider förenklar oerhört för både upphandlare och anbudsgivare”, säger Anna Nersing, projektledare på TYA.


Branschnormen för upphandling av samhällsbetalda taxiresor som Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA, tagit fram i samarbete med branschen har mottagits väldigt väl. Nu är även guiden för miljöbranschen färdig. Den har tagits fram som stöd för upphandlare av kommunal avfallshämtning, och handlar liksom branschnormen för taxi om att underlätta upphandlingsarbetet så att det blir smidigare och att upphandlingskraven blir likriktade och enhetliga.

Anna Nersing, projektledare, TYA

– När vi märkte hur bra det blev för taxi så tog vi med oss detta upplägg för miljö. Det förenklar oerhört för både upphandlare och anbudsgivare. Arbetsmarknadens parter i transportbranschen är överens om att branschnormer behövs och vi på TYA fungerar som en neutral part i detta, säger Tyas projektledare Anna Nersing.

En trygghet för båda avtalsparter
Det är viktigt att få med alla delar som krävs i en upphandling och ofta ställer det höga krav på beställaren, och med hjälp av de guider som TYA erbjuder (TYA Branschnorm Miljö – För arbetsmiljö- och kompetenskrav i upphandlingar av kommunal avfallshämtning och TYA Branschnorm Taxi – För arbetsmiljö- och kompetenskrav i upphandlingar av samhällsbetalda taxiresor) så blir upphandlingen enklare och man kan vara säker på att få med allt som behövs. 

– Vår innehållsförteckning kan ses som en checklista, när upphandlaren gått igenom alla punkter så är upphandlingsdokumentet klart i de delar som handlar om arbetsmiljökrav och kompetenskrav. Det blir en trygghet för båda avtalsparter, säger Anna Nersing och fortsätter:

– Det är många komponenter som ska vara med i en upphandling och det är viktigt att vara tydlig med kraven och bara ställa krav som man avser att följa upp. 

Flera risker
Riskerna när upphandlingen inte håller måttet är flera. Bristande konkurrens, överprövningar och högre priser är några av dessa. 

– Det drabbar i slutänden alla inblandade. När det kommer till sophämtning så är det få saker som engagerar så mycket som när den inte blir av, och går vi in på viktiga samhällstjänster som till exempel sjuktransporter så kan konsekvenserna av att ha en leverantör som inte håller måttet vara förödande, säger Anna Nersing.

Börja i tid
Att börja arbetet i tid är något som Anna Nersing varmt rekommenderar.

– Ta tillfället i akt och bjud in till dialogmöten, prata med branschen så att du, innan du genomför upphandlingen, vet vad du kan få levererat. Upphandlingsperioden är kort i sammanhanget, men du upphandlar något som ska hålla i ett långvarigt avtalsförhållande. 

Fem exempel från guiden för bättre upphandling:

  1.  Ställ konkreta och relevanta krav. Det minskar risken för överprövningar.
  2.  Ställ inga krav du inte avser att följa upp. Förenkla och förtydliga.
  3. Öppna upp för dialog och ställ frågor till potentiella anbudsgivare. 
  4. Redogör för vilka avvikelser som kan uppstå och rutinerna för att hantera dem. 
  5. Börja i tid! Avtalet ska gärna vara undertecknat ett år innan avtalsstart.

Läs mer om TYA >>

TYA är Transportfackens Yrkes- och Arbets­miljö­nämnd
TYA är partsneutralt och vi har ett ideellt uppdrag från våra medlemmar som ska gynna alla aktörer och medarbetare inom transportområdet. Vi jobbar för att varje år ska bli det bästa året någonsin för transport­branschen.


Kontakt:
Anna Nersing,
Anna.nersing@tya.se