Hela den här sidan är en annons.

HBV upphandlar försäkrings­för­medlar­tjänster

HBV utvecklar sitt erbjudande till medlemmarna genom att upphandla försäkringsför­medlar­tjänster. För Allmännyttans inköpsfunktion innebär detta ytterligare fyra spännande områden där HBV kan bidra med sin kunskap och expertis. Beräknad avtalsstart är 1 mars 2024.

Alexandra Hægerstrand Björkman, inköpsstrateg och ansvarig för försäkrings­förmedlar­tjänster på HBV. Foto: Mathias Granberg, HBV.

Det är olika områden inom försäkring som kommer att utmynna i fyra olika avtal. Syftet med att dela upp det i olika områden är för att skapa mer­värde, lyfta fram väsentliga områden, skapa förutsättningar för en mer kraftfull konkurrens­utsättning och för att skapa en kvalitetskedja.

Tjänsterna som rör försäkrings­förmedling avser skadeför­säk­ring­/företags­försäkring och hemförsäkring, dessa kommer att utgöra två olika områden. När det gäller de två andra områdena kommer dessa att avse skade­hantering och stöd vid skada samt risk, säkerhet och skade­före­byggande arbete. De tjänsterna kan hypotetiskt komma att erbjudas av andra typer av leverantörer än för­säkrings­för­medlare.

I arbetet med strukturen och utformningen av tjänsterna har HBV arbetat tillsammans med Kristina Hårdänge som är jurist och expert inom försäkrings­regelverken.

– Det känns väldigt roligt att vi nu tar det här steget och därmed kommer att kunna erbjuda våra medlemmar försäkrings­förmedlar­tjänster och andra relaterade tjänster. Vi är övertygade om att det kommer att innebära lägre kostnader och dessutom skapa långsiktighet och förutsägbarhet kring alla frågor som rör deras försäkringar, säger Alexandra Hægerstrand Björkman, inköpsstrateg och ansvarig för för­säkrings­förmedlar­­tjänster på HBV.

Detta behöver ske framåt

Som medlem är man automatiskt avrops­berättigad på samtliga fyra (4) upphandlingar. Underkunder, externa kunder, upphandlande myndigheter och kommuner behöver däremot påanmäla sig aktivt.

När det gäller upphandlingen av för­säkrings­förmedlar­tjänster rörande hemförsäkring ber vi medlemmarna att fylla i en särskild blankett. Detta eftersom vi önskar få en volym­uppskattning som är nödvändig i utformningen av en grupp­försäkrings­lösning.

På HBVs hemsida finns det mer information om tjänsterna och HBV planerar för både ett webbinarium för medlemmar men också en anbudsskola för potentiella leverantörer.

– Jag och mina kollegor finns tillgängliga för medlemmar som vill ta ett möte för att reda ut eventuella frågetecken kring vad upphandling­arna kommer att innehålla, hur det praktiskt kommer att fungera och vad man behöver tänka på. Potentiella leverantörer som har frågor är också välkomna att höra av sig. Kort sagt så finns vi här för att besvara alla frågor kring vår nya funktion. Tveka inte att höra av er, säger Alexandra Hægerstrand Björkman.

Processen framåt

  • I slutet av september planerar HBV att annonsera upphandlingarna.
  • Utvärdering och tilldelning beräknas ske i början av december.
  • I början på det nya året kommer sedan avtal att skrivas.
  • Beräknad avtalsstart är 1 mars 2024.

Processen är preliminär och kan komma att ändras under processens gång.

Läs mer om HBVs försäkringsförmedlartjänster >>

Vill du veta mer om försäkrings­­förmedlar­­tjänster?

På- och avanmälan samt mer information: