Hela den här sidan är en annons.

Träffa Parmaco i Almedalen

Parmaco är på plats i Almedalen för att svara på era frågor rörande våra byggnader och snacka lokalförsörjning i just er organisation. Träffa oss och ta del av årets mest relevanta seminarier och diskussioner.

Under tre dagar i juni kommer Parmaco att anordna seminarier och panelsamtal. Platsen är Strand Hotell (Strandgatan 34) i Visby.

Utöver dessa event så befinner vi oss på plats för drop-in varje dag, från morgon till kväll.Vill du hellre boka ett möte med någon av vårarepresentanter klicka här. 

TISDAG 27/6

Hela dagen: Parmaco är på plats för att svara på era frågor rörande våra byggnader och snacka lokalförsörjning i just er organisation.


ONSDAG 28/6

Hela dagen: Parmaco är på plats för att svara på era frågor rörande våra byggnader och snacka lokalförsörjning i just er organisation.
Kl. 16.00 – Seminarium– Lokalförsörjning i en föränderlig omvärld

Beskrivning av samhällsfrågan
Att verksamheter inom offentlig sektor har tillgång till rätt lokaler på rätt plats är avgörande för att kommunal och regional verksamhet skall fungera. Hur tillser vi på bästa sätt en effektiv lokalförsörjning inom sektorn?

Utökad information om evenemanget
Lokalförsörjning i offentlig sektor där respektive brukargrupp alltid skall ha tillgång till verksamhetslokaler i rätt omfattning på rätt plats är en gedigen uppgift att lösa för många kommunala och regionala organisationer. I detta seminarium kommer Inger Fredriksson, fastighetsrådgivare på Norém med bakgrund som bl.a. lokalstrateg och teknisk chef i Trollhättans stad att dela med sig av sin kunskap inom området. Huvudrubrikerna för seminariet är: – Organisation för framgångsrik lokalplanering. – Verktyg – Utmaningar – Risker – Fallgropar – Trender Direkt efter seminariet ges chans att mingla och nätverka.

Kl. 17.00 – Mingel med förtäring!

Årets kanske trevligaste mingel för alla som är intresserade av lokalförsörjningsfrågor.
Mingelmat och dryck serveras. Varmt välkomna!

 

TORSDAG 29/6

Hela dagen: Parmaco är på plats för att svara på era frågor rörande våra byggnader och snacka lokalförsörjning i just er organisation.

Kl. 11-11.45 – Panelsamtal– Ställer offentlig sektor tillräckligt höga kvalitetskrav i sina upphandlingar?

Beskrivning av samhällsfrågan:
Offentlig upphandling är ett centralt verktyg för att förse kommuner, regioner, statliga myndigheter samt deras bolag med de varor och tjänster som är helt avgörande för att de ska kunna utföra sina samhällsviktiga funktioner. Hur ställer offentliga upphandlare kvalitetskrav i sina upphandlingar?

Utökad information om evenemanget:
Under panelsamtalet fokuserar vi på hur rätt kvalitet uppnås på det som upphandlas. Vad är rätt kvalitet? Är kvalitetskraven tillräckligt vassa för att ge de offentliga verksamheterna optimala förutsättningar? Hur sker avvägningen mellan utvärdering enligt lägsta pris och det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet? Sätter upphandlingslagarna LOU och LUF hinder för att uppnå optimal kvalitet?

Kl. 15-16.00 – Paneldiskussion– Hyra eller äga offentliga verksamhetslokaler?

Beskrivning av samhällsfrågan:
Välfärdssektorn står inför omfattande investeringsvolymer, givet låga förväntade ekonomiska resultat och en växande låneskuld tillsammans med stigande räntor frågar vi oss om det är rimligt för kommuner och regioner att hyra delar av sina verksamhetslokaler.

Utökad information om evenemanget:
Paneldebatt där några av de mest inflytelserika personerna inom ämnet får chansen att lägga fram sina argument för och mot hyreslösningar inom offentlig verksamhets lokalförsörjning. Paneldebatten riktar sig till alla som är intresserade av kommunal ekonomi och byggande.

Begränsat antal platser. Föranmäl gärna till Eric Sjöö tel 0727-345 455
__________________________________________

Kontakt

Vill du boka ett möte med oss i förväg?
Kontakta någon av våra regionchefer nedan!

Eric Sjöö: 0727-345 455

Tony Ringdahl: 0727-275 455

Jan Sonntag: 0725-075 455

 

Pålitlig samarbetspartner
På Parmaco jobbar cirka 250 personer med olika uppgifter inom bland annat produktion, design, planering, försäljning och administration. Vårt mål är att vara kommunernas primära samarbetspartner vad gäller uthyrning av dynamiska byggnader samt att vara branschledande i Finland och Sverige. Vi är en uppskattad, eftertraktad och pålitlig samarbetspartner och vår expertis ger också våra kunder ekonomiska fördelar.

Vårt verksamhetskoncept
Våra byggnader uppfyller alla myndighetskrav på exempelvis ventilation, miljö, värme och isolering. Parmacos medarbetare hjälper även till med att ansöka om bygglov eller att sköta ansökningsprocessen för kundens räkning. Våra byggnader är energieffektiva och varje kvadrat är i effektivt bruk. Kunden betalar alltså inte för något onödigt. Om behovet av att öka eller minska lokalens utrymme efter ett skiftande elevantal kan lokalens storlek enkelt anpassas därefter.

Läs mer >>

Smarta och hållbart byggda lokaler
Vi är en ledande aktör i Norden inom uthyrningsbyggnader och har egen tillverkning. Vi sysselsätter över 250 medarbetare. Huvudmaterialet i våra byggnader är nordiskt trä.
Varje byggnad som vi uppför är anpassad till precis den användning kunden önskar. Det kan vara en förskola, skola eller ett vårdboende. När kunden inte längre behöver modulerna flyttar vi dem till en ny plats eller återanvänder delar av uppställningen på en ny plats.