Hela den här sidan är en annons.

“Vi vill ställa krav på hållbara transporter”

I Värmlands län har man insett vikten av hållbara transporter för samhällets omställning. Hållbarhetscertifieringen Fair Transport gör det enklare för upphandlarna att ställa krav gällande miljöpåverkan, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Kristian Jeppsson, upphandlingschef

Agenda 2030 visar vägen för omställningen till ett hållbart samhälle och kommunernas arbete för att uppnå sina klimat- och miljömål. Eftersom transporter ger stora klimatavtryck tycker Kristian Jeppsson – upphandlingschef för Forshaga, Kils och Hammarö kommun i Värmlands län – att det är ett viktigt område att satsa på hållbarhet.

– Vi vill ställa krav på hållbara transporter i våra upphandlingar och där är Fair Transport ett bra verktyg som fångar upp hela hållbarhetsperspektivet. Inte bara klimat och miljö utan även trafiksäkerhet och arbetsrättsliga villkor, säger han.

Utvärderingskriterium fick leverantör att certifiera sig
Det var för två år sedan som Kristian Jeppssons upphandlingsenhet upptäckte styrkan i att ställa krav på Fair Transport. I en upphandling av lastfordonstjänst i Kil använde de Fair Transport som utvärderingskriterium.

– Det fick effekten att ett anbudsföretag som inte var Fair Transport-certifierat valde att certifiera sig. Man skulle eventuellt också kunna ha Fair Transport-certifieringen som ett särskilt kontraktsvillkor. Att företaget inte behöver vara certifierat vid anbudstillfället men ser till att vara det inom x antal månader eller år efter avtalsstart.

Certifieringen gör det enklare för upphandlare att ställa krav på hållbara transporter.

– Fair Transport släpper inte in vilka transportföretag som helst och gör det enkelt för oss att kolla upp vilka som är certifierade, vilket underlättar vårt arbete. Fair Transport blir som en garant för hållbar transport.

Upphandlare kan vara ambassadörer
Hittills har Kristian Jeppssons team använt sig av certifieringen i renodlade transportupphandlingar, där kraven fallit sig naturligt. Men eftersom transporter ingår i många andra upphandlingar har de börjat diskutera om de ska använda Fair Transport även vid inköp av varor från grossister, som till exempel kontors- och sjukhusmaterial. Att de ska ställa krav på sina speditörer.

– Vi är i starten med Fair Transport, och ser att fler kommuner är intresserade. Upphandlare kan vara ambassadörer och driva på hållbarhetsfrågan inom transporter så att vi får med företagen och ökar kännedomen om Fair Transport. Om vi ställer krav på hållbara transporter i fler upphandlingar kommer det att bli en positiv spiral, säger Kristian Jeppsson.

Så gör Fair Transport det enkelt att upphandla hållbara transporter: https://fairtransport.se/offentlig-upphandling/

 

 

Bidra till samhällets omställning 
Helt fossilfria godstransporter. Det är slutmålet för Fair Transport, trans­port­bransch­ens hållbarhets­certi­fiering av gods­transporter på väg. För att nå dit krävs en gemensam målbild hos köpare och trans­port­företag. Som upphandlare kan du bidra till samh­ällets om­ställning genom att ställa krav på hållbar transport i dina upphandlingar.

Kontakta Fair Transport

Maria Werpers Dahl
Verksamhetsledare
info@fairtransport.se
070775 14 14