Hela den här sidan är en annons.

Hållbarhet är mer än bara miljö

Du behöver förstå grunden för att kunna bli en bra kravställare. Det är så lätt att hållbarhetsfrågan bara blir miljö eller som jag också märkt, bara blir klimat, det är ju många fler frågor än så inom området! Det menar Malin Möller, som leder kursen Hållbar upphandling.

Det finns kurser som endast fokuserar på hållbarhet men den här kursen kombinerar hållbarhet med inköp och upphandling.
– De som inte jobbar med detta till vardags får ofta aha-upplevelser kopplat till både agenda 2030 och cirkulär ekonomi, jag tror att jag kan få folk att förstå och göra ämnet enklare genom att ge bra exempel. Det behöver inte vara så svårt som många kanske tror, säger Malin Möller, hållbarhetsexpert.

Malin kom i kontakt med upphandling via miljömärkningen Svanen i början av 00-talet där hon jobbade som projektledare. Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor i 25 år inom både näringsliv och offentlig sektor.

– Under kursen försöker jag dela med mig av min erfarenhet och kunskap av hållbarhetsfrågan. Det är spännande med hållbar upphandling för att man kan göra så mycket inom hållbarhet. Jag jobbade en period som konsult med fokus att stötta både offentliga och privata inköpsorganisationer med att ställa krav, vilket blev ett fokusområde för mig.

Den här kursen vänder sig till upphandlare som vill kunna förstå frågan bättre på mindre organisationer och lära sig hållbarhet. Den kombinerar hållbarhet med fokus på upphandling. Vi kommer inte prata hållbarhetsrapporteringar och inte heller lagstiftning.
–  Mycket av innehållet kommer att anpassas till vilka som sitter i rummet, alla har olika erfarenheter och upplevelser och jag tror att man kan lära sig mycket genom att dela med sig av detta till varandra, berättar Malin.
– Min förhoppning är att du lär dig mer om hållbarhet som du sedan kan ta med dig i din arbetssituation och använda för att ställa krav i upphandlingar.


Tre snabba tips på hållbar upphandling

  • Tänk långsiktigt – lägg inte fokus på priser här och nu
  • Våga börja, även om inte alla krav kommer med
  • Fokusera på hållbarhetskrav i de upphandlingar där det gör störst nytta – ställ bra miljökrav

I den här utbildningen lär du dig om de övergripande hållbarhetsbegreppen, hur de påverkar en hållbar upphandling och hur du kan ta hjälp av dem när du ska upphandla varor och tjänster. Vi blandar teori och praktik.

Några delar av innehållet i utbildningen:

  • Cirkulär ekonomi och livscykelkostnad
  • Agenda 2030
  • Hållbar leverantörskedja
  • Hjälp att få inom hållbar upphandling
  • Konkreta exempel från upphandlingar

Läs mer och anmäl dig här!