Hela den här sidan är en annons.

Hållbarhetsperspektivet ska finnas där som smör och bröd

Vill du få ordning på ditt hållbarhetsarbete? Upphandlingschefen Nanna Sörling ville få mer struktur på verksamhetens hållbarhetsarbete och valde därför att gå kursen Hållbar upphandling där hon fick med sig flera matnyttiga bitar. “Framför allt fick jag med mig en tydlig dokumenterad matchning för Agenda 2030 och mycket bra helhetsbilder kring cirkulär ekonomi."

Kursen Hållbar upphandling ger dig kunskap och verktyg för att kunna utforma krav och driva ett effektivt hållbarhetsarbete i din upphandling. Nanna Sörling, upphandlingschef på Region Gotland, gick kursen i våras och tycker att kursdagen var effektiv och sammanfattande med en kunnig kursledare som gav många praktiska exempel:

Nanna Sörling, upphandlingschef, Region Gotland.

– Jag behövde en sådan dag då jag kunde fokusera på helheten och få lite bredare penseldrag, vilket jag fick. Det fanns flera positiva delar med att träffa andra deltagare på kursen, vi fick bra gruppdialoger. Och jag insåg att det finns många som har det bra i sin verksamhet, vilket jag inspireras av, men också att det finns vissa utmaningar som vi delar. Ibland kan jag tänka “Är det bara vi som har den här utmaningen?”, men så är det ju sällan.

Att det finns fördelar med att koppla ihop försörjningsberedskap och hållbarhet är något du lär dig under kursen.

– Du behöver inte göra samma jobb tio gånger utan du kan göra det en gång och nyttja det till massa olika saker. Då får du naturligt in hållbarhetsperspektivet i det dagliga arbetet istället för att det ska vara någon extra grej att tänka på, det ska bara finnas där som smör och bröd, säger Nanna Sörling.

På Region Gotland jobbar tolv personer på upphandlingsstödsenheten och utöver det är det många som är inköpskunniga.

– Vi gjorde en inköpspolicy med nya riktlinjer 2022 då de andra var väldigt gamla. Då tog vi in hållbarhetsbegreppen, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i policyn. Vi har för avsikt att jobba än mer strukturerat med hållbarhet framöver och det var bland annat därför jag gick den här utbildningen för att få lite struktur på vårt hållbarhetsarbete, berättar Nanna Sörling.

Hon har jobbat som upphandlingschef i fyra år, innan dess har hon haft flera chefsroller bland annat på diskrimineringsombudsmannen:

– Jag fick upp intresset för upphandling och inköp under det administrativa jobbet på mina tidigare arbetsplatser. Jag har lett både jurister och upphandlare och just upphandling tyckte jag var en spännande del, att få tillgodose behov och göra bra tjänster och även god samhällsnytta.

Kursen Hållbar upphandling passar inte bara upphandlare utan även chefer som jobbar med inköp och hållbarhet, inköpsstrateger och controllers kan bli hjälpta av att gå den.

– Förutsatt att du inte bara vill ha upphandlingsdetaljer utan är på jakt efter en effektiv och matig dag så rekommenderar jag den här kursen, avslutar Nanna Sörling.

I den här utbildningen lär du dig om de övergripande hållbarhetsbegreppen, hur de påverkar en hållbar upphandling och hur du kan ta hjälp av dem när du ska upphandla varor och tjänster. Vi blandar teori och praktik.

Några delar av innehållet i utbildningen:

  • Cirkulär ekonomi och livscykelkostnad
  • Agenda 2030
  • Hållbar leverantörskedja
  • Hjälp att få inom hållbar upphandling
  • Konkreta exempel från upphandlingar

Läs mer och anmäl dig här!