Hela den här sidan är en annons.

Rätt kanal för att rekrytera

Karlskrona kommuns upphandlingsenhet växer och får ett allt bredare uppdrag. Platsannonsering på upphandling24.se har blivit en viktig rekryteringskanal i konkurrensen om kompetensen.

Mikael Augustsson– Vi behöver få in så många ansökningar som möjligt och har sett att annonsering via upphandling24.se bidrar till att det kommer in fler. För oss är det ett mycket bra och lämpligt sätt att nå ut till ett stort och bra nätverk nationellt för upphandlare, säger Mikael Augustsson, som sedan 2017 är upphandlingschef i Karlskrona kommun, Blekinge läns största kommun med nästan 67 000 invånare.

När intervjun görs är kommunen i slutfasen med att rekrytera en medarbetare.

– Med den upphandlartjänsten blir det en utökning av enheten till sju personer. Det speglar lite utvecklingen överlag inom upphandling som blir allt viktigare för en kommun och som får ett bredare ansvar också, säger Mikael Augustsson.

Han beskriver rekryteringsläget generellt som besvärligt.

– Just den här vintern tycker jag mig ha sett extra många platsannonser och det är helt klart brist på upphandlare, vilket kanske blir ännu mer märkbart i vår landsände. Men det är viktigt för oss att försöka få intresse och sökande från andra delar av landet och där är upphandling24.se en lämplig kanal.

På den lokala arbetsmarknaden finns även kringliggande kommuner, Region Blekinge, Boverket, Försvarsmakten och Kustbevakningen med egna upphandlare.

För Mikael Augustsson är platsannonsering på Upphandling24 ett sätt att få fler kompetenta kandidater att välja mellan i rekryteringen.

– Förra gången fick vi fler sökande för att vi nyttjade Upphandling24. Det är också viktigt att vi får fler sökande med olika kompetensprofiler för att om möjligt kompetensutveckla sökande med relevant eftergymnasial utbildning och erfarenhet, säger Mikael Augustsson.

Mikael Augustsson pekar på vikten av att ha en plan B vid rekrytering av upphandlare.

– Kan vi inte rekrytera en färdig upphandlare så får vi hitta bästa möjliga lösning. Ett alternativ då kan vara en intern rekrytering inom kommunorganisationen där vi stöttar medarbetaren med kompetensutveckling.

Vad är grunden för att upphandlingsenheten växer?
– Det är antal faktorer som samverkar. Just nu är det aktuellt med ny lagstiftning som vi behöver hantera på ett bra sätt och sedan jobbar vi även med ett projekt för att förbättra våra direktupphandlingar över 100 000 kronor som vi centralt inom kommunen behöver styra på ett tydligare sätt.

Mikael Augustsson lyfter även fram ett generellt behov av ökad upphandlingskompetens.

– Vi behöver stödja våra verksamheten mer på områden som hur man dokumenterar inköp till att hantera olika processer. Från verksamheterna finns också ett tryck att hela tiden jobba mer med hållbarhet och från politiken har vi tydliga direktiv att jobba med sysselsättningskrav i våra upphandlingar.

Vilka utmaningar ser du?
– Förutom att klara kompetensförsörjningen så anser jag att det är viktigt att utforma organisationen rätt. Upphandlingsuppdraget blir allt bredare men jag vill samtidigt värna att vi ska vara en specialistfunktion där vi fungerar som ett bra stöd till verksamheten och där vi kan använda oss av kompetens från olika delar inom kommunen – säkerhet, it och hållbarhet exempelvis – för att göra bra upphandlingar.

 

Behöver du också rekrytera kompetens inom offentlig upphandling? Läs mer om de olika paket som Upphandling24 erbjuder: Boka en platsannons

 

Behöver du också rekrytera kompetens inom offentlig upphandling? Läs mer om de olika paket som Upphandling24 erbjuder:

Boka en platsannons