Hela den här sidan är en annons.

Så blir du en bättre it-upphandlare

Att upphandla it är komplext med speciella utmaningar. Det är viktigt att du som upphandlare vet vad du behöver tänka på när du ska ställa dina krav och hur du utformar dem.

En stor del av arbetet med att upphandla ett it-system sker innan själva upphandlingen. Du som upphandlare behöver veta vilka som ska involveras i förarbetet, omfattning, avgränsning och inte minst vilken typ av krav som är lämpliga att ställa.

Vet du hur du väljer rätt utvärderingsmodell? Det är nämligen störst möjlighet att få en tjänst eller vara som stämmer överens med dina krav och från den leverantör som lämpar sig bäst för ditt avtal om du har kunskap att välja lämplig utvärderingsmodell. Utvärderingen kan sedan rent praktiskt innebära att anbudsgivaren ska hålla systemdemonstrationer och att dina beställare ska göra användartester. Det innebär kanske att du ställt krav på användarvänlighet. Men hur gör du det på mest transparent sätt?

För att du ska få kunskap att kunna göra en it-upphandling från början till slut erbjuder Upphandling24 en tvådagars-utbildning. Den är upplagd som en spegelbild av en it-upphandling, med början i behovsanalys, via upphandling och avtal för att avrundas med metoder för att följa upp avtal. Fokus ligger på kravspecifikation, utvärdering, avtal/förhandling samt behovsanalys och uppföljning.

It-upphandlingar kräver ofta mer komplexa utvärderingsmodeller än andra upphandlingar och det kan innebära att du vill välja ett förhandlat förfarande. Ett förhandlat förfarande lämpar sig ofta utmärkt för komplexa upphandlingar av it-system eftersom det ger möjligheter till anpassning. Det är bra att veta hur du förbereder dig inför en förhandling, vilka som ska delta i förhandlingen och även förhandlingsteknik.

Det praktiska upplägget gör att du får med dig ny kunskap och verktyg att använda direkt i dina egna upphandlingar. Vill du bli en kvalificerad it-upphandlare med fokus upphandling av it-system så är detta utbildningen för dig. 

Läs mer om utbildningen här >>

Att upphandla IT är komplext med speciella utmaningar, inte minst gällande säkerhet. Hur vet du om det bästa alternativet är att outsourca eller behålla verksamheten i organisationen? Vilka krav ska du ställa och hur utformar du dem?

Under två intensiva heldagar där teori kombineras med praktik får du kunskap i allt från behov till utvärdering och avtal.

Innehåll:

  • Projektering och kravställande
  • Upphandling - utvärdering
  • Förhandling
  • Leveransuppföljning

Kursen riktar sig till dig som arbetar som upphandlare men har liten eller ingen erfarenhet av att själv upphandla it-system. Målgrupp är även it-tekniker, it-systemförvaltare eller liknande som medverkar i upphandlingar av it-system.

Anmäl dig här!