Hela den här sidan är en annons.

Så får du till bra entreprenadprojekt utan tvister

Utbildningen Entreprenadupphandling och AMA AF belyser missförstånd inom entreprenadjuridiken och ger konkreta exempel. Men den vill också förmå och uppmuntra deltagarna till att i större utsträckning själva läsa på och bilda sig en egen uppfattning om vad det faktiskt står om hur man använder AMA AF.

Entreprenadjuridik och särskilt AMA AF följer en logik, det finns en fastställd struktur. Men den följs inte alltid, och det leder till onödiga missuppfattningar. 

– Många förstår inte konsekvenserna av det här. Om du till exempel mixtrar med ett villkor på ett ställe så får det konsekvenser på ett annat ställe. Om du inte har koll på helheten, eller hur de här vanliga ändringarna påverkar andra delar av underlaget, kan det ganska snabbt bli fel. Jag vill uppmuntra till att lita på systemet, säger Jakob Waldersten som leder kursen Entreprenadupphandling och AMA AF. 

Jakob Waldersten är jurist med egen firma sedan ett år tillbaka. Innan dess har han haft olika roller inom entreprenad och offentlig upphandling. Han har jobbat på såväl anbudssidan som upphandlarsidan. Nu hjälper han till utifrån i egen regi. 

Kursen “Entreprenadupphandling och AMA AF” handlar om att hjälpa personer som jobbar med entreprenader inom offentlig upphandling. Du bör ha ett visst hum om entreprenadjuridik och ha koll på vanliga begrepp inom entreprenadupphandling samt upphandlingsrätten. Här kommer du att få bättre koll på vad du gör och få ytterligare verktyg i din verktygslåda.

– Kursen syftar till att få deltagarna att sakligt hantera problem som uppstår, istället för med prestige och missuppfattningar. Tanken är att de ska gå från en omedveten omedvetenhet till en medveten omedvetenhet. Jag vill ge verktyg för att de själva ska gå från den omedvetenheten till att bli medvetna om vad de gör, få förtroende för systemet och på så vis få till ett bra entreprenadprojekt utan en massa tvister och tjafs, säger Jakob Waldersten. 

Vilket råd vill du skicka med potentiella deltagare redan nu? 
–  Läs alltid själv va dom står i råd och anvisningar. Använd INTE copy-paste utan att vara påläst och medveten om vad du gör. 

Är du sugen på att fördjupa dig inom offentlig upphandling av entreprenader? Då är det här kursen för dig oavsett om du redan arbetar som entreprenadupphandlare eller om du är upphandlare inom andra områden.

Några delar av innehållet i utbildningen:

  • AMA AF:s funktion och syfte
  • Översiktlig genomgång av AMA:s allmänna tillämpningsregler
  • Repetition av AB/ABT:s regler om fasta bestämmelser och täckbestämmelser och ändring av dessa
  • Fördjupad genomgång av delar av AMA AF:s avsnitt AFC/D (Entreprenadföreskrifter) med fokus på utvalda delar och vanliga fel och misstag

Läs mer och anmäl dig här!