Hela den här sidan är en annons.

Så formulerar du avtalet rätt

– Kursen i avtalsrätt var ett superbra tillfälle att få ställa frågor och få feedback. Jag tycker att det är många frågor kring avtal som befinner sig i gråzonen med hur man ska tänka och tolka saker. Jag uppskattade att det var informativt men också öppet för dialog, säger Rita Riadh Issa, upphandlare på Linköpings kommun. 

Efter studier i affärsjuridik började Rita Riadh Issa arbeta på Linköpings kommun med upphandlingar och upphandlingspolitiska frågor. Där arbetar hon tillsammans med ett tiotal andra upphandlare, avtalscontrollers och e-handelsansvariga. 

Rita Riadh Issa, upphandlare, Linköpings kommun.

– Jag ville gå kursen i avtalsrätt därför att jag hade många frågor kring avtal. Det är mycket som befinner sig gråzonen. Lagen säger något, men vad ska vi skriva i till exempel våra ramavtal  för att det ska bli korrekt, säger Rita.

Fick med sig flera viktiga nycklar framåt

– Jag lärde mig flera saker, bland annat hur man kan formulera exklusivitet i vissa avtal och delar som är bra att ha med i ramavtalet utöver krav på anbudsgivare eller ska-krav. Jag lärde mig också mycket om hur man kan formulera avtal och vad man har för möjligheter, till exempel gällande skadestånd och hur man specifikt ska formulera sig gällande viten, berättar Rita.

Kursen innehöll  även mycket om förlängningar och väsentliga ändringar/ tillägg och om olika rättsfall som är bra att ha i åtanke, som stödjer olika situationer. 

–  Vi samtalade också kring vilka möjligheter det finns utöver det som står i avtalet, krav på anbudsgivare och en del kring ramavtal. Det var lättillgängligt och kursledaren var också toppen. Kursen var väldigt informativ men det var också öppet för dialog. Det blev rätt mycket dialog faktiskt, vilket jag gillade.
Rita menar att de använder flera lärdomar från kursen i deras arbete nu. Ett exempel på det är hur de formulerar krav på anbudsgivare utifrån rättsfall:
– Vi fokuserar väldigt mycket på vad vi skriver där och vilka krav som ställs. Vi ställer oss frågan – är de skäliga? Och framför allt stämmer vi av vilka krav som följs upp i ramavtalet sedan. 

Rekommenderar kursen till andra

– Alla som jobbar med att formulera upphandlingsdokument tycker jag ska gå den här kursen. Framför allt om du är juridikintresserad, men det är heller ingen förutsättning. Alla som jobbar med uppföljningar är också lämpade, avslutar Rita. 

Ett fungerande avtal är helt avgörande för om en upphandling ska bli lyckad. Utbildningen Praktisk avtalsrätt inom LOU och LUF reder ut komplexiteten i att skriva och hantera avtal.

Du får kunskap i hur avtal kan tolkas, parternas rättigheter och skyldigheter samt vilken sekretess som gäller för avtalsrelationen.

Det finns gott om utrymme för konstruktiva diskussioner samt moment av konkret och praktiskt avtalsarbete.

Lite av innehållet i kursen

  • Praktiska exempel på avtalsvillkor och hur de tillämpas
  • Vilka möjligheter som finns att påverka villkoren i avtalet inför och efter ingåendet
  • Avtalsbrott och påföljder
  • Häva avtal och skadestånd
  • I vilka situationer ett ingånget avtal kan riskera att ogiltigförklaras enligt LOU

Kursen riktar sig till dig som arbetar som upphandlare med erfarenhet av upphandlingsarbete.

Anmäl dig här!