Hela den här sidan är en annons.

Så lär du dig bäst LOU

Att arbeta som upphandlare är utmanande, varierande och roligt. En upphandlare agerar projektledare med kunskap inom många olika områden. Inte minst när det gäller lagar och regler kring upphandling

Det är viktigt att inte bara förstå de grundläggande regelverket inom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) utan också hur det genom praxis utvecklas över tid. 

Rättspraxis är ett samlingsbegrepp för avgöranden i framförallt domstolar som utgör vägledning för kommande fall. I det här fallet vägledning för hur du kan och får göra dina upphandlingar.

För dig som upphandlare kan det ibland vara svårt att läsa domarna som utformar praxis och förstå vad de innebär för ditt vardagliga arbete. Då är det en stor fördel att få dem förklarade för dig på ett enkelt sätt och även att få exempel på vad de innebär i det praktiska arbetet. Det gör att du får kunskap att i framtiden tolka domar och veta hur de kan inverka på dina upphandlingar.

Har du god kunskap om reglerna du har att förhålla dig till, de olika stegen i upphandlingsprocessen och dessutom fördjupar dig inom vilka möjligheterna du har att ta ut svängarna inom lagutrymmet kommer du inte bara att göra framgångsrika affärer utan också ha kul på jobbet.

Upphandling24 har därför tagit fram en utbildning som på ett pedagogiskt sätt går igenom LOU:s olika delar steg för steg med en fördjupning i anslutning till varje del där kursledaren går igenom intressanta domar som meddelats de senaste åren och andra nyheter som rör offentlig upphandling.

Utbildningen lämpar sig både för dig som är ny som upphandlare, för dig som vill uppdatera dina kunskaper eller om du har daglig kontakt med LOU på annat sätt. Du kanske är beställare i en verksamhet eller arbetar som avtalscontroller.

Läs mer om utbildningen här >>

Det här är den perfekta kursen för dig som är ny i rollen som upphandlare eller för dig som känner att du behöver en repetition av LOU.

Under det senaste året har det kommit ny praxis, till exempel om skyldigheten att ange takvolymer i ramavtalsupphandlingar och vad som gäller för golvpriser. Ny praxis och ny lagstiftning behandlas under respektive avsnitt.

Lite av innehållet

  • Tröskelvärden
  • Principerna för offentlig upphandling
  • Upphandlingsförfaranden
  • Ramavtal
  • Kvalificering
  • Utvärdering av anbud
  • Referenser

Föreläsning varvas med gruppövningar och varje avsnitt innehåller en fördjupande del.

Anmäl dig här!