Hela den här sidan är en annons.

Undvik falluckor vid ramavtal!

– Det är så spännande att borra ner sig i de juridiska frågeställningarna som gäller just ramavtal och avrop från ramavtal. Hur kan du upphandla och använda dig av ramavtal på ett så praktiskt sätt som möjligt? Det frågar sig Mathias Sylvan, som leder kursen Ramavtal. Men han varnar också för de minor du kan gå på.

Det finns ett behov av att upphandlare, leverantörer och andra som kommer i kontakt med offentlig upphandling fördjupar sig i ramavtal därför att det är en sådan central företeelse inom den offentliga upphandlingen.

– Vi vill inte hamna i överprövningar eller avtalstvister när vi upphandlar och använder oss av ett ramavtal och här finns det många falluckor, du kan gå på nitar. Ett av mina syften med kursen är att ge tips på hur du kan undvika att hamna i domstolstvister och det kan du lösa på flera sätt, berättar Mathias.

I den här kursen får du lära dig vikten av att kunna skilja på vad som upphandlas. Beroende på om det är ramavtal eller kontrakt som upphandlas så gäller olika regler, det finns en hel del praxis att bekanta sig med så att man inte gör fel. Det har kommit många nya domar från både EU-domstolen och svenska domar som handlar om just ramavtal och nu senast domar om takvolym.

Mathias tar upp en rad olika frågeställningar, bland annat om ramavtal är exklusiva i den mening att en leverantör som har ramavtalet har rätt att täcka en upphandlande myndighets hela behov av det som ramavtalet avser. Eller får de köpa vid sidan av ramavtalet från någon annan utan att det blir ett brott mot LOU eller ett brott mot avtalet? Högsta domstolen har kommit med en dom som handlar om detta vilket vi kommer att prata om.

– Den här kursen är för dig som vill fördjupa dig inom ramavtal, undvika falluckor och få förslag på hur du gör det samt testa regelverket och få nya sätt att upphandla ramavtal, säger Mathias.

Han har varit verksam jurist inom området offentlig upphandling sedan 1999. Han började som verksjurist på Arbetsmarknadsstyrelsen, numera Arbetsförmedlingen, och blev sedan ansvarig chef. 2004 fortsatte han inom Sveriges kommuner och regioner som förbundsjurist i 10 år innan han började som konsult. Han jobbar även 50% på Lidingö stad som upphandlingsjurist.

Tre viktiga saker att tänka på när det gäller ramavtal

  • Ställ dig frågan: Avser upphandlingen ramavtal eller kontrakt?
  • Tänk på hur du kan undvika att hamna i domstol.
  • Håll koll på de nya reglerna från upphandlingslagstiftningarna kap 19, och vilka möjligheter det skapar.

Detta är den perfekta kursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper om upphandling av ramavtal. Kursen tar upp de relevanta bestämmelserna i LOU och EU:s direktiv samt domstolspraxis både från EU-domstolen och svenska domstolar. Kursen ger också tips på hur man kan undvika fel och falluckor.

Några delar av innehållet i utbildningen:

  • Vad skiljer ramavtal från kontrakt?
  • Ramavtalets avtalstid
  • Takvolymer
  • Är ramavtal exklusiva?
  • Kan du undvika avtalstvister på grund av avvikelser från rangordningen?
  • Går det att direktupphandla vid sidan av ett ramavtal?

Läs mer och anmäl dig här!