Hela den här sidan är en annons.

Utnyttja möjligheterna att förhandla

Möjligheterna att förhandla inom offentlig upphandling är större än de flesta tror och ger så gott som alltid en bättre affär. Men det krävs kunskap i regelverket och framför allt hur du praktiskt går till väga för att förhandla framgångsrikt. Petra Rantzow lär ut sina bästa tips.

Petra Rantzow leder kursen “Förhandling som redskap inom offentlig upphandling”. Hon har lång vana med att leda förhandlingar och delar gärna med sig av erfarenheter, tips och trix.

– Den roligaste delen av kursen är att få visa hur du med hjälp av alla dina sinnen och ditt kroppsspråk kan påverka de andra deltagarna i förhandlingen. Om du sitter tillbakalutad eller lutar dig fram ger exempelvis helt olika signaler. 

Kursen är praktiskt inriktad för att motivera dig till att våga välja ett förfarande som innehåller förhandling och göra dig tryggare i att utföra dina egna förhandlingar. 

Petra Rantzow utförde sin första affärsförhandling år 2000 och det har blivit många genom åren inom näringslivet och på senare tid inom offentlig sektor. 

– Även jag har gått på nitar. Det är nästan enda sättet att lära sig. Tänk på att du kan börja förhandla i liten skala i en direktupphandling eller utöka möjligheten till dialog under upphandlingsfasen i en konkurrenspräglad dialog för att få din första erfarenhet, säger hon.

Kursen är grundläggande och går igenom både vilka förfaranden som kan innehålla förhandling inom både LOU och LUF samt innehållet i lagstiftningen. 

Den går också igenom HUR du förhandlar. Vilka förberedelser du behöver göra, vad som bör vara fokus i den aktuella förhandlingen och hur din spelplan ser ut.

–  Spelplanen definierar ditt förhandlingsutrymme och du kan påverka ditt förhandlingsutrymme genom att förbereda din spelplan väl.

Petra Rantzow lyfter även upp de svårigheter hon upplever med att förhandla digitalt. 

– Det är svårare att påverka någon med sitt kroppsspråk och även att ha överraskningsmoment. Du behöver vara påläst på ett helt annat sätt och också hålla dig till en agenda. Det blir inte samma effekt att dra sig tillbaka och överlägga när mikrofonen och kameran är avstängda istället för att gå ut ur rummet.

Den sista tiden har intresset för förhandling ökat inom offentlig sektor och fler och fler vågar testa.

– Vi vet ju att goda affärer och bra samarbeten grundar sig i förhandling och dialog. Det här är en av våra bästa möjligheter inom LOU och LUF.

Kanske har du aldrig genomfört en förhandling tidigare eller så vill du slipa på dina kunskaper? Kursen ger dig teorin och praktiska tips för att kunna omsätta din kunskap i praktiken. 

Läs mer här >>>

Bli en bättre förhandlare genom att lära dig förhandlingsteknik i praktiken. Här får du kunskap om alla praktiska aspekter och förhållanden som förhandlaren står inför.

Du lär dig bland annat:

  • Vid vilka tillfällen det  är möjligt att förhandla inom LOU och LUF
  • Hur du gör 
  • Hur du dokumenterar
  • Förhandlingstaktik
  • Praktiska tips

Kursen riktar sig till offentliga upphandlare/inköpare, kravställare/beställare i upphandlingar och övriga intresserade av att förhandla och använda dialog i offentliga myndigheter.

Anmäl dig här!