Hela den här sidan är en annons.

Vässar kompetensen inför stora entreprenader

Ulricehamns kommun och upphandlaren Jenni Persson står inför utmaningar när många nya entreprenader ska upphandlas, allt från simhall till äldreboende. Så vässar de kompetensen inför satsningen.

Jenni Persson vässade sina kunskaper om entreprenadupphandling.

Inför att hennes arbetsgivare står inför stora investeringar i allt från simhall till äldreboenden fyllde upphandlaren Jenni Persson på med kunskap genom Upphandling24:s tvådagarskurs Kvalificerad entreprenadupphandlare.

– Jag är väldigt nöjd med innehållet i kursen, säger Jenni Persson. Extra positivt är att det fungerade så bra att delta på distans. Upplägget med gruppdiskussioner och tid för frågor gör att kursen fungerade lika bra på distans som på plats.

Planerade investeringar i skolor, bibliotek, äldreboenden med mera har gjort det än mer angeläget att stärka kompetensen inom entreprenadupphandling.

Jenni Persson uppskattar att utbildningen kan göras på distans.

Jenni Persson tycker att kursen, som leds av Jakob Waldersten, gav breda kunskaper på området.

– Läraren är påläst, kunnig och engagerande – det gör det extra roligt att delta i en kurs. Och att han kan relatera till det dagliga arbetet, även med erfarenheter från entreprenörssidan, gör att jag fick många nya insikter, säger Jenni Persson, som arbetat med upphandlingar sedan 2013.

Hon ler lite när hon tänker tillbaka på kursdagarna.

– Det var intensivt. 180 hela tiden. Det får man vara beredd på. Men jag fick väldigt mycket kunskap på den tid jag lade ner på kursen, speciellt när jag kunde göra det på distans.

Jenni Persson tycker att mixen av föreläsningar som varvades med gruppdiskussioner var bra.

– Det var intressant att samtala med kollegor i små grupper och det fungerade riktigt bra över nätet. Vi hade ofta likartade problem i arbetet och det gav både ett bra erfarenhetsutbyte och gjorde att jag stärkes i det egna jobbet.

Jenni Persson tycker att kursen gav en bra helhet för entreprenadupphandling.

– Ska jag lyfta fram någon del i innehållet så var det utmärkt att ha mycket frågor och diskussioner kring prisjusteringar. Att kunna gå igenom standardavtal som exempelvis ABT var också värdefullt.

Vilka kan ha nytta av kursen?

– Förutom entreprenadupphandlare så tror jag att chefer som fattar beslut om stora projekt har stor användning av de kunskaper man får. Men även andra som har behov av att lära sig mer om entreprenadrätten.

Nyckeln till en lyckad entreprenadupphandling är god kunskap om och förståelse för både det affärsmässiga och de juridiska mekanismerna. Det minimerar risken för överprövningar och skadestånd samtidigt som det möjliggör ett lyckat byggprojekt med kontroll över både kostnader och kvalitet.

Kursen i entreprenadupphandling åskådliggör olika affärsmodeller för byggentreprenader och de standardavtal som finns i byggbranschen.

Delar av kursinnehållet

  • Byggprocessens steg – en översikt för djupare förståelse
  • Standardavtalen AB 04/ABT 06
  • Kravställning – vad är genomförbart och vad är försvarbart?
  • Ersättningsformer – kostnad och kostnadsstyrning genom kravställning
  • Partnering
  • Upphandling av konsulttjänster enligt ABK 09
  • Praktisk entreprenadjuridik

Anmälan och mer information finns här.

Om kursledaren

Magnus Vidänge är advokat som i mer än 15 år uteslutande jobbat med offentlig upphandling och entreprenadjuridik, både som beställare och entreprenör. Magnus företräder klienter i tvister och avtalsförhandlingar men har också jobbat som upphandlare och har stor erfarenhet av att handla upp byggentreprenader i offentliga upphandlingar.

Vad kursdeltagarna tycker

”Innehållsrik och väldigt bra faciliterat. Jättebra grundkurs för entreprenadjuridik.”

”Intensiv men omfattande kurs. Kul att den var lite mer djupgående än tidigare utbildningar jag gått på i liknande område.”

”Bra grundläggande kurs för AMA och standardavtalen samt tillämpning av dessa.”

”Jättebra och pedagogisk föreläsare.”

”Nyttigt med en praktikers perspektiv, som även förklarar/belyser frågeställningarna ur entreprenörernas synvinkel.”

Svar ur deltagarenkät på frågan: Om du ska sammanfatta kursen i en mening eller ett par ord - vad säger du då?