Hela den här sidan är en annons.

Förhandling som redskap

Förhandling är ett verktyg till att kunna göra bättre offentliga affärer. Det finns dock några saker du som upphandlare måste kunna för att kunna förhandla på ett korrekt sätt.

När du förhandlar inom ramen för LOU och LUF finns det lagstiftning att beakta. Målet med förhandlingarna är att förbättra anbuden i förhållande till kraven i upphandlingsdokumenten. 

Men för att du ska kunna utföra en lyckad förhandling och nå bättre affärsmässiga resultat räcker det inte med att bara känna till regelverket. Du måste också veta hur du går tillväga för att få en lyckad förhandling i sig. 

För att du ska kunna lära dig detta har Upphandling24 tagit fram kursen Förhandling som redskap inom offentlig upphandling.

Vad kommer du då lära dig?

Du kommer få lära dig vad lagstiftningen säger om förhandling.

Du får veta hur du förhåller dig till de grundläggande principerna, vad du ska dokumentera och på vilket sätt. 

Du lär dig hur du lägger upp en strategi för förhandlingens olika faser och taktik för hur du ska nå bästa resultat.

Sist men inte minst, du lär dig om kommunikation och den psykologiska aspekten vid förhandlingar.

Kanske har du aldrig genomfört en förhandling tidigare eller så vill du slipa på dina kunskaper. Kursen ger dig teorin och praktiska tips för att kunna omsätta din kunskap i praktiken. 

Läs mer här >>>

Förhandling som redskap i offentlig upphandling

Bli en bättre förhandlare genom att lära dig förhandlingsteknik i praktiken. Här får du kunskap om alla praktiska aspekter och förhållanden som förhandlaren står inför.

Du lär dig bland annat:

  • Vid vilka tillfällen det  är möjligt att förhandla inom LOU och LUF
  • Hur du gör 
  • Hur du dokumenterar
  • Förhandlingstaktik
  • Praktiska tips

Kursen riktar sig till offentliga upphandlare/inköpare, kravställare/beställare i upphandlingar och övriga intresserade av att förhandla och använda dialog i offentliga myndigheter.

Anmäl dig här!