Hela den här sidan är en annons.

Från gamla hjulspår till innovation

Upphandlare har stora möjligheter att bidra till en bättre framtid genom att tänka nytt och vara innovativa. Men det är lättare sagt än gjort. Upphandling24 arrangerar konferensen Framtid & Innovation på fem orter där hela tanken är att hjälpa och inspirera dig att ta dig ur gamla hjulspår. Vi har pratat med Upphandling24:s Eva Selin som är ansvarig för innehållet på Framtid & Innovation. 

Varför ska jag gå på Framtid & Innovation?
Jag lovar att innehållet kommer att inspirera och lyfta dig. Det här är ingen gnälldag med problem, hinder eller juridiska spetsfundigheter. Du får metoder och verktyg för att tänka nytt och i förlängningen få fram nydanande lösningar för den dagliga verksamheten som du servar med upphandlingar.

Måste jag resa till Stockholm för att ta del av det här?
Nej! Vi kommer till dig, eller åtminstone till fem orter runt om i Sverige. Vi börjar i Stockholm den 22 februari och avslutar i Luleå den 18 mars. Däremellan besöker vi Östersund, Göteborg och Malmö. Vi är effektiva med din tid och nöjer oss med en eftermiddag.

Eva Selin, programansvarig och moderator

Hur ser programmet ut?
Fokus ligger på lösningar, utveckling och erfarenheter. Du tar del av det lyckade resultatet av innovativa upphandlingar men också vilka svårigheter som uppkom och hur du kan tänka framåt. Under eftermiddagen får du dessutom höra leverantörer ur olika branscher ge exempel på nytänkande i affärer med offentlig sektor.

Har du någon personlig favorit i programmet?
Allt är bra, men jag ser speciellt fram emot några workshoppar. Du kommer inte bara att passivt lyssna, utan även interagera med övriga deltagare. Mycket intressant information kommer att förmedlas, samtidigt som hela konferensen blir levande och ger så mycket mer tack vare erfarenhetsutbytet mellan deltagarna. Vi har planerat för tre interaktiva tillfällen under varje eftermiddag. Vi får se om vi hinner med alla!

Finns AI med i programmet?
Ja, en workshop under eftermiddagen kretsar just kring hur AI påverkar upphandlingsprocessen. Det blir spännande att vara med i den workshoppen.

Är den här konferensen ny?
Ja, Framtid & Innovation är resultatet av en rundringning till upphandlare runt om i Sverige. Jag har frågat vad ni vill ha för typ av konferens och det här är resultatet. En synpunkt som kom fram var att försöka hålla priset nere så att hela avdelningen kan gå på en sådan här konferens. Det har vi lyssnat på. Det kostar bara 1 450 kronor plus moms att gå.

När och var hålls Framtid & Innovation? Kan jag ta del av den digitalt i efterhand?
För att svara på sista frågan först: Nej, antingen är du på plats eller så missar du hela programmet.
Här är alla orter och datum. Vi ses!

22 februari, Stockholm
26 februari, Östersund
4 mars, Göteborg
11 mars, Malmö
18 mars, Luleå

Det här får du som deltagare:

  • Konkreta exempel på lyckade och innovativa upphandlingar för en framtid som är svår att förutspå.
  • Ta del av kunskap inom branscher som ligger långt fram när det kommer till ny teknik och hållbara lösningar.
  • Möta upphandlande kollegor för diskussioner och gemensamma övningar i workshops.
  • Ta del av exempel på hur dialog med marknaden inom olika områden kan bidra till utveckling och nytänkande.
  • Exempel på upphandlingsförfaranden som ger innovativa lösningar i verkligheten.

Boka din plats här >>