Hela den här sidan är en annons.

Så lär du dig skriva bättre avtal

Avtalsrätten i sig regleras inte i LOU. Därför är det viktigt att du som upphandlare sätter dig in i hur du formulerar korrekta avtal och vad du bör tänka på.

Även för dig som erfaren upphandlare är avtalsrätten komplex. I utbildningen Praktisk avtalsrätt inom LOU och LUF  har du en möjlighet att fördjupa dig i regelverket.

Visste du exempelvis att det finns en bakgrundsrätt som gäller om du inte avtalat om påföljder i ett avtal? Det kallas också för ”påföljder vid avtalsbrott enligt dispositiv rätt”. Har du inte tagit med eller kanske glömt ta med vissa villkor i ditt avtal så finns det regler som träder in istället. 

Eller vet du hur en transparent och tydlig påföljdsreglering ser ut? Det är speciellt viktigt att veta när du använder dig av termen ”väsentligt avtalsbrott”. En term som vi ofta använder oss av i avtal. En tydlig påföljdsreglering talar både om vad ett väsentligt avtalsbrott innebär och vilka påföljder det leder till. 

Ytterligare något du bör ägna en extra tanke åt är hur du hanterar den vanliga påföljden vite. Ett vite ska vara fastställt i förväg och det ska tydligt framgå vid vilka kontraktsbrott det ska betalas ut och med hur mycket. Frågan är sedan om vitet utgör en exklusiv reglering av ersättningsskyldigheten. Eller kan man även ta ut skadestånd ifall beloppet på skadan övergår kostnaden av vitet? Vet du hur du anpassar vite och skadestånd i förhållande till varandra? 

En annan viktig aspekt som tas upp under utbildningen är att tänka på är vilka för- och nackdelar det finns med att skriva avtalsvillkor där även leverantören får fördel. Faktum är att det är mer lockande att lämna anbud om avtalsvillkoren är i balans mellan beställare och leverantör. En fördel för leverantören kan vara att en upphandlande myndighet kan garantera en viss volym vilket gör leverantörens åtagande mer förutsägbart. Du lär dig vilka möjligheter du har att ge incitament till att fler leverantörer ska vilja lämna anbud.

Du som ska gå utbildningen arbetar upphandlare och har kanske redan gått kurser i LOU. Nu vill du utveckla dina kunskaper och ta dina kommande avtal till en helt ny nivå. Känner du igen dig? I så fall är det här utbildningen för dig.

Läs mer här >>

Ett fungerande avtal är helt avgörande för om en upphandling ska bli lyckad. Utbildningen Praktisk avtalsrätt inom LOU och LUF reder ut komplexiteten i att skriva och hantera avtal.

Du får kunskap i hur avtal kan tolkas, parternas rättigheter och skyldigheter samt vilken sekretess som gäller för avtalsrelationen.

Det finns gott om utrymme för konstruktiva diskussioner samt moment av konkret och praktiskt avtalsarbete.

Lite av innehållet i kursen

  • Praktiska exempel på avtalsvillkor och hur de tillämpas
  • Vilka möjligheter som finns att påverka villkoren i avtalet inför och efter ingåendet
  • Avtalsbrott och påföljder
  • Häva avtal och skadestånd
  • I vilka situationer ett ingånget avtal kan riskera att ogiltigförklaras enligt LOU

Kursen riktar sig till dig som arbetar som upphandlare med erfarenhet av upphandlingsarbete.

Anmäl dig här!