Presentation från kursen “Få fart på er avtalsförvaltning” den 18 oktober 2019

Få fart på er avtalsförvaltning 18 okt 2019

Kompletteringar

Kriterier Kraljic
Ni behöver värdera dessa och vikta dem, som i en utvärderingsmodell, så att ni får de värden som är viktiga för er.

Försörjningsrisker
Hur verksamhetskritiskt avtalet är
Marknadstillgång
Avtalets giltighetstid
Antal användare
Antal beställare
Avtalets värde
Varan eller tjänstens komplexitet
Säkerhetsaspekten
Implementering ny leverantör
Helene ville ha exempel på kategorier (för en kommun) som hör till “flaskhalsar”. Bevakning och larm med avseende på att det kan vara komplicerat att överlämna. Leveranser av mat till skolor och läkemedelsförbrukningsartiklar till äldrevården. Dessa exempel kan inte användas rakt av. Bedömningen behöver alltid göras från kommun till kommun.

Exempel på kategoriträd finns här: LfU Kategoritrd 20191009 (1)
Det är hämtat från följande hemsida: http://lfu.se/lfu-s-kategoritrad

Kommuner som inför Hypergene inköpsanalysverktyg är:
Danderyd kommun
Sandvikens kommun ska införa.

Gäller samma regler för LUFS som för LOU? Svaret är ja. Om det är exakt samma vågar jag inte säga. Läs kap 16 från §8.