Presentation från kursen ”Praktisk förhandlingsteknik” den 14 november 2019

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4