Presentation från kursen “Säkerhetsskyddad upphandling” den 10 mars 2020

PRESENTATION