Hela den här sidan är en annons.

En mer decentralicerad organisation?

Fråga: Vi befinner oss i omorganisation av inköpsenheten och överväger en mer decentralicerad organisation för att komma närmare verksamheterna. Vad har du för tips&erfarenheter kring detta?

Svar: Jag tror inte att den decentralisering alltid är nödvändig utan man kan nå dit genom att hitta arbetssätten som gör att man kommer närmare dom vi stödjer. En idé är att se över befintliga kontaktvägar, om du låt säga arbetar i en kommun eller liknande finns det utsedda personer i respektive förvaltning/verksamhet som har verksamhetens inköpsansvar. Ofta finns behöriga beställare men dessa individer har oftast endast ett avrops/beställaransvar och kanske många gånger inte det strategiska ansvaret som man vill uppnå för att få till en bra planering och en bra uppföljning på en högre nivå. Min filosofi är att verksamhetsansvariga är lika ansvariga för inköp som dom är för låt säga HR och ekonomi men ofta så ser det inte ut så. Där hade jag börjat och samtidigt börjat fundera på hur kan inköpsverksamheten återkoppla exempelvis nyckeltal och annat som skapar intresse för den aktuella verksamheten. En bra sak att ha med sig för att locka dem till engagemang är just att beröra deras – whats in it for me.

Katarina Appelqvist,
specialist inom strategisk inköpsutveckling

B3 Upphandling är ett specialist­bolag inom B3 Consulting Group, som har siktet inställt på att bli Sveriges led­ande bolag inom off­entlig upp­hand­ling. Sedan 2003 har vi specialiserat oss på offentlig upphandling, tidigare under företagsnamnet Sentensia.

Ställ din fråga om upphandling direkt till specialisten.

Fråga om …

  • IT-upphandling
  • E-handel
  • Strategisk inköpsutveckling

Fråga specialisten
Kryssrutor

Du får svaret i din e-post. Frågor och svar publiceras anonymt även här på Upphandling24. Du kan även läsa tidigare ställda frågor och svar här.