Hela den här sidan är en annons.

Får vi ge anbudsgivare olika mycket tid?

Fråga: Vi upphandlar IT-systemstöd för verksamheten X med öppet förfarande och har fått in fem anbud. Vi har nu kommit till fasen anbudspresentation där anbudsgivarna ska presentera sina system genom att visa flöden i systemen utifrån ställda process-frågor inklusive krav. Får vi ge olika anbudsgivare olika mycket tid för att genomföra sina respektive anbudspresentationer? Alla anbudsgivare har bekräftat att flöden för alla process-frågor inklusive krav kommer visas.

Svar: Tack för din fråga. Utifrån de grundläggande upphandlingsprinciperna, som har sin grund i EU-rätten, så behöver du ge alla anbudsgivare lika mycket tid för att genomföra sina respektive anbudspresentationer. Detta utifrån likabehandlings-principen, dvs att alla anbudsgivare ska behandlas lika.

Sofia Forsman Ekman,
specialist inom IT-upphandling

B3 Upphandling är ett specialist­bolag inom B3 Consulting Group, som har siktet inställt på att bli Sveriges led­ande bolag inom off­entlig upp­hand­ling. Sedan 2003 har vi specialiserat oss på offentlig upphandling, tidigare under företagsnamnet Sentensia.

Ställ din fråga om upphandling direkt till specialisten.

Fråga om …

  • IT-upphandling
  • E-handel
  • Strategisk inköpsutveckling

Fråga specialisten
Kryssrutor

Du får svaret i din e-post. Frågor och svar publiceras anonymt även här på Upphandling24. Du kan även läsa tidigare ställda frågor och svar här.