Hela den här sidan är en annons.

Följdfråga: Får vi ge anbudsgivare olika mycket tid?

Fråga: Under förutsättning att alla som är med på mötet kan stanna kvar samt att lokalen (eller motsvarande lokal) är tillgänglig, får vi då förlänga anbudspresentationen med en timma eller två, om avsatt (lika) tid inte räcker till för en anbudsgivare att genomföra sin anbudspresentation på?

Svar: Tack igen för din följdfråga. Svaret blir detsamma som gavs på Fråga 1. vilket innebär att likabehandlings-principen, dvs att alla anbudsgivare ska behandlas lika, gäller även här. Det är därför inte möjligt att ge en anbudsgivare längre tid för att genomföra sin anbudspresentation på, utan att även ha erbjudit samma möjlighet för alla anbudsgivare. Och om ni förlänger en anbudspresentation för en anbudsgivare men redan har genomfört en eller flera anbudspresentationer, inom avsatt tid, så följs inte likabehandlings-principen.

Sofia Forsman Ekman,
specialist inom IT-upphandling

B3 Upphandling är ett specialist­bolag inom B3 Consulting Group, som har siktet inställt på att bli Sveriges led­ande bolag inom off­entlig upp­hand­ling. Sedan 2003 har vi specialiserat oss på offentlig upphandling, tidigare under företagsnamnet Sentensia.

Ställ din fråga om upphandling direkt till specialisten.

Fråga om …

  • IT-upphandling
  • E-handel
  • Strategisk inköpsutveckling

Fråga specialisten
Kryssrutor

Du får svaret i din e-post. Frågor och svar publiceras anonymt även här på Upphandling24. Du kan även läsa tidigare ställda frågor och svar här.