Hela den här sidan är en annons.

Följdfråga: Portfölj eller kategori – vad är skillnaden?

Fråga: Vilka brukar göra kategoristrategin, är det inköpsorganisationen?

Svar: Vanligast är väl att man har ett inköpsråd, eller att man har samlat ett kategoriråd för just den kategorin. Då kravställs kategorin av sådana roller som har det strategiska ansvaret för exempelvis transporter. Det spelar egentligen ingen roll vem som upprättar kategoristrategin, det viktiga är att verksamheten har skakat hand på att det är kraven/ambitionen i strategin som gäller. På så sätt är ju upphandlingarna som följer till viss del redan kravställda, om du tänker exempelvis hållbarhet, säkerhet och tillgänglighet som exempel. Det som är bra är att upphandlingsarbetet blir effektivare, marknaden ser samstämmigt hur köparen agerar (upphandlingsdokumenten är likriktade) och effekterna för köparen blir starkare då alla upphandlingarna inom kategorin verkar mot samma mål.

Katarina Appelqvist,
specialist inom strategisk inköpsutveckling

B3 Upphandling är ett specialist­bolag inom B3 Consulting Group, som har siktet inställt på att bli Sveriges led­ande bolag inom off­entlig upp­hand­ling. Sedan 2003 har vi specialiserat oss på offentlig upphandling, tidigare under företagsnamnet Sentensia.

Ställ din fråga om upphandling direkt till specialisten.

Fråga om …

  • IT-upphandling
  • E-handel
  • Strategisk inköpsutveckling

Fråga specialisten
Kryssrutor

Du får svaret i din e-post. Frågor och svar publiceras anonymt även här på Upphandling24. Du kan även läsa tidigare ställda frågor och svar här.