Hela den här sidan är en annons.

För & nackdelar med e-handel?

Med en komplett e-handelslösning, som stöttar alla delar av den elektroniska inköpsprocessen finns egentligen inga direkta nackdelar. Fördelarna däremot är många, såsom tidsbesparingar vid beställning och fakturahantering, möjligheter till ökad avtalstrohet, bättre statistik till kommande upphandlingar, bättre uppföljning, positiv miljöpåverkan och framför allt ökade möjligheter till mycket god inköpskontroll.

Sekundära nackdelar är dock att det organisatoriskt kan vara svårt att uppnå fullt fungerande e-handel. Ointresse från ledning och beställare, e-handelslösningar som inte ger stöd för hela e-handelsprocessen, brist på resurser och kompetens inom e-handel i den egna organisationen är vanliga problem som behöver lösas när det kommer till e-handel.

Karoline Holmberg,
specialist inom elektroniska inköp

B3 Upphandling är ett specialist­bolag inom B3 Consulting Group, som har siktet inställt på att bli Sveriges led­ande bolag inom off­entlig upp­hand­ling. Sedan 2003 har vi specialiserat oss på offentlig upphandling, tidigare under företagsnamnet Sentensia.

Ställ din fråga om upphandling direkt till specialisten.

Fråga om …

  • IT-upphandling
  • E-handel
  • Strategisk inköpsutveckling

Fråga specialisten
Kryssrutor

Du får svaret i din e-post. Frågor och svar publiceras anonymt även här på Upphandling24. Du kan även läsa tidigare ställda frågor och svar här.