Hela den här sidan är en annons.

Gör inköpsprocessen mätbar

Fråga: Vad är framgångsfaktorn hos dom som lyckats med att ”göra” upphandling och inköp till en strategiskt viktig fråga?

Svar: Generellt skulle jag säga att dom har lyckats har fått gehör hos sin ledning, antingen hos den egna ledningsorganisation typ kommunledningen eller hos de förtroendevalda. Att nyckelpersoner har förstått hur stora möjligheter som finns i en effektiv och ändamålsenlig hantering av organisationens inköp. Ofta beror framgången på att det finns en eldsjäl bakom, såsom en inköp- eller upphandlingschef eller driven upphandlare som lyckats nå inte bara fram utan också in i nyckelpersoner i organisationen.

Ett viktigt första steg är att göra inköpsprocessen mätbar så att man kan peka på fakta i dialogen med beslutsfattarna. Såsom ett bra spendverktyg eller annan tillgänglig bra data. Inköp är komplext och påverkar och påverkas av så mycket att det kan vara en utmaning att prata om och beskriva, då har man god hjälp av nyckeltal som gör det enklare för mottagaren att förstå just kraften och möjligheterna.

Katarina Appelqvist,
specialist inom strategisk inköpsutveckling

B3 Upphandling är ett specialist­bolag inom B3 Consulting Group, som har siktet inställt på att bli Sveriges led­ande bolag inom off­entlig upp­hand­ling. Sedan 2003 har vi specialiserat oss på offentlig upphandling, tidigare under företagsnamnet Sentensia.

Ställ din fråga om upphandling direkt till specialisten.

Fråga om …

  • IT-upphandling
  • E-handel
  • Strategisk inköpsutveckling

Fråga specialisten
Kryssrutor

Du får svaret i din e-post. Frågor och svar publiceras anonymt även här på Upphandling24. Du kan även läsa tidigare ställda frågor och svar här.