Eva Selin

Eva Selin

Programansvarig Event

Hör gärna av dig till mig med tips, idéer och uppslag för ämnen och talare till konferenser och nätverksträffar.
Tel: 0724 45 01 60
E-post: eva@upphandling24.se