Hela den här sidan är en annons.

Därför ska du upphandla agilt

Hur kan man upphandla effektivt för avtal som utvecklas löpande där beställare, leverantörer och slutanvändare blir nöjda? Svaret kan vara: agil upphandling.

Agila upphandlingar för med sig ett flertal fördelar. Det kan bland annat bidra till snabbare upphandlingsprocesser och ge lösningar som motsvarar behoven i en föränderlig värld.

–  När vi använder agila metoder ligger fokus på att skapa flexibla avtal att vårda och anpassa.

Det säger Tomas Näslund som håller i kursen ”Agil Upphandling”. Han har flera års upphandlingserfarenhet, många av dem som inköpschef. Under senare år har han fördjupat sig i hur agila metoder kan omsättas till praktik i upphandlingar. 

– Många beställare vill tyvärr undvika upphandling. Man upplever att det tar för lång tid och inte leder till det man behöver så vi behöver prova nya metoder.

Agil upphandling lämpar sig särskilt väl inom områden med tjänster och system där omvärlden förändras och därmed även beställarens krav. Ett välkänt fenomen inom IT, men något som växer inom alla branscher.

– När vi köper ett system för elektroniska lås kanske vi öppnar med passertaggar idag men om några år kan vi vilja använda ansiktsigenkänning eller fingeravtrycksläsare, exemplifierar Tomas.

I en agil upphandling flyttas fokus från detaljerade kravspecifikationer till problemlösning för beställare och leverantör i samverkan. Allt för att nya lösningar ska kunna möta förändrade behov under avtalstiden. Genom att alla blir involverade i kvalitetsutveckling kommer man också ifrån ett ensidigt fokus på lägsta pris.

– Under kursen går jag igenom agila metoder för upphandling med strukturer och exempel. Ända från en första grovplanering till hur incitament till förbättringar byggs in i avtalet.

Förenklat kan man säga att agil upphandling ligger någonstans mitt emellan en traditionell upphandling där en kravspecifikation beskriver hur problemet ska lösas och en funktionsupphandling, där problemlösningen överlåts till leverantören.

– Skillnaden ligger inte i vad vi gör utan hur vi utför processen. Jag visar hur vi går från rigorös kravställning och en sak i taget till baskrav, dialog och samverkan i iterativa utvecklingssprintar med kontinuerlig utvärdering, säger Tomas Näslund.

– På så sätt konkurrensutsätter agil upphandling leverantörernas förmåga att utföra och utveckla det vi behöver när vi behöver det.

Fem goda skäl att upphandla agilt:

 • Snabbare upphandlingsprocess
 • Mer dynamiska och flexibla avtal
 • Bättre samverkan mellan upphandlare och leverantör
 • Lösningar som motsvarar behoven i en föränderlig värld
 • Driver kvalitetsutveckling hos leverantörer

Läs mer om kursen

Om kursledaren

Tomas Näslund har mer än 12 års erfarenhet av strategiskt inköp och offentlig upphandling. Sedan år 2016 arbetar han som konsult inom inköp och upphandling hos Ecenea där han hjälper offentlig sektor att utveckla sitt inköps- och upphandlingsarbete. Tomas har genomfört över 100 offentliga upphandlingar och varit projektledare för projekt inom P2P, e-handel och implementering av upphandlingssystem med tillhörande processarbete. Han har också erfarenhet av att leda agila IT-projekt. Tomas har genomfört över 500 utbildningsuppdrag, kurser och seminarier. Med stor pedagogisk förmåga och många praktiska exempel är han en mycket uppskattad föreläsare.

Kursens innehåll

Agila metoder

 • Agil vs. Lean
 • Agila principer och värderingar
 • Agila manifestet – Kultur över process
 • Organisering och ledarskap
 • Projektmodeller – Vattenfall vs. agila projekt
 • När lämpar sig agila metoder?

Agil upphandling

 • Principer för agil upphandling – flexibilitet, anpassning och samverkan
 • Agil upphandlingsprocess – en metod för att göra upphandlingar snabbare
 • Agil upphandlingsenhet – mer fokus på att skapa värde för verksamheten
 • Agilt work flow och resursplanering
 • Agila avtal är incitamentsbaserade (risk- och vinstdelning)
 • Agil upphandling – mer än bara vid IT-upphandlingar