Hela den här sidan är en annons.

Lägg inte avtalet i byrålådan!

Likväl som du gör upphandlingar måste du jobba aktivt med uppföljningar av avtal, det är en viktig byggsten i en verksamhet och något som måste prioriteras menar Petra Rantzow som är kursledare på “Få fart på din avtalsförvaltning”.

Petra, som har mer än 20 års erfarenhet av inköp och upphandling, kommer från näringslivet från början och därför är det helt naturligt för henne att jobba med uppföljning av avtal, det är något som sker minst lika ofta där som inköp eller upphandlingar. Petra anser att det slarvas i offentlig sektor med att utveckla avtalen för att öka värdet i leveranserna. I näringslivet är kontrakteringen av affären bara starten på en lång förhandling och konstant förbättring av villkoren.

Petra menar att det är viktigt att inte vara rädd för att hitta nya sätt att jobba. Att avsiktligt välja vilka delar du jobbar djupare med är en del och du ska definitivt inte lägga avtalet i byrålådan.

– Jag vill ge en medvetenhet om att avtalen inte bara kan läggas i byrålådan. Med än mer ansträngda budgetnivåer framöver är det extra viktigt att hitta besparingar, skattemedel måste användas än mer effektivt.

– Under kursen ger jag en förståelse för att prioritera uppföljningsaktiviteter i en verksamhet. Vi kommer att träna på villkor som exempelvis pris och prata om vikten av att följa trender upp och ner. Samt att skapa incitament då en utvecklande relation ger mer värde än en förvaltande relation. Dessutom tar vi upp frågor som matchar dagens läge gällande inflation och vi kan skapa enkla eller mer avancerade uppföljningsstrukturer.

Få fart på din avtalsuppföljning” är en kurs som är till för dig som är nybörjare och sträcker sig ända till en medelgod nivå.

3 snabba tips för att få fart på din avtalsförvaltning

  • Planera för vad du vill uppnå i er avtalsuppföljning redan när upphandlingen utförs
  • Fokusera på det som styr avtalet åt det håll ni önskar
  • Skapa en uppföljningsrutin som går att efterleva

 

 

Behöver du kunskap, inspiration och verktyg för att påbörja eller komma vidare med ditt arbete med en strukturerad avtalsförvaltning är detta kursen för dig.

Några delar av innehållet i utbildningen:

  • Avtalsförvaltningens syfte och olika delar.
  • Övergripande förståelse för: uppföljningsaktiviteter, nulägesanalys, beställarutbildning, kategorisering och klassificering och systemstöd.
  • Strategi
  • Åtgärdsplan
  • Organisation

Kursen är anpassad för yrkesverksamma inom offentlig sektor. Du arbetar troligtvis som upphandlingschef, upphandlare eller avtalscontroller.

Läs mer och anmäl dig här!