Hela den här sidan är en annons.

Så når du upphandlarna: Skapa möten och våga ta kontakt

– Vi ser till att skapa möten för kontinuerligt kunskapsutbyte med våra kunder i offentlig sektor. Att vara en samtalspartner ger förtroende och goda affärer längre fram. Det menar Maria Rydell, upphandlingsansvarig på Dell Technologies. 


På Dell Technologies har de skapat mötesplatser för kunder inom privat och offentlig sektor. Och då affärer med offentlig sektor ofta handlar om ramavtal som löper under flera år gäller det att ha god framförhållning i planeringen.

Maria Rydell, upphandlings­ansvarig, Dell Technologies.

– Ett kontinuerligt kunskapsutbyte med upphandlande myndigheter är helt nödvändigt för oss, säger Maria Rydell.

Anbudsdagen den 10 oktober berättar hon om hur Dell Technologies arbetar för att skapa förtroende och få kontakt med upphandlare. Konferensen Gröna IT-inköp för upphandlare förmedlar exempelvis senaste rönen för en miljömässigt och socialt hållbar IT-bransch och varje år bjuder de också in till en mindre mässa med seminarier. Där kan nya datormodeller presenteras, liksom senaste nytt gällande informationssäkerhet och hur Dell ser på framtiden.

– Det ger våra kunder möjlighet att förstå vad som finns och vad som utvecklas på marknaden samtidigt som vi får höra om deras utmaningar och behov, säger Maria Rydell.

För även om det viktigaste syftet med mötesforum är att matcha kundernas behov med Dells produkter, uppstår inte sällan andra slags samtal. Om hur upphandling går till, vilka krav som kan vara rimliga och vilka upphandlingar som är på väg ut.

– Personliga möten ger kanske inte någon omedelbar affär. Men det blir till relationer som kan ge bättre affärer längre fram.

I de mötena är också kundteamen på Dell ett viktigt nav. Säljarna har bäst kännedom om kundernas behov och är därför införstådda med och involverade i upphandlingsprocessen. De har det yttersta ansvaret i att besvara förfrågningsunderlag där upphandlingsgruppen på Dell hellre fungerar som support till säljarna. 

– Missa inte heller möjligheten att svara på frågor från upphandlarna, remisser och RFI:er, tipsar Maria Rydell.

Själv tycker hon det är mest givande att svara på öppna frågor. Något som ofta sker i ett tidigt skede av upphandlingen, innan alla krav är färdigformulerade. Genom frågorna får man syn på vad upphandlande myndigheter ser som viktiga egenskaper för en produkt eller tjänst, menar Maria Rydell. Och det kan vara något helt annat än för inköpare i privat sektor. 

Om Maria Rydell ska ge ett enda tips till det företag, stort som litet, som vill ge sig in i offentlig sektor så handlar det om att vara tillgänglig.

– Det ska vara enkelt för upphandlarna att få kontakt med rätt person hos er!

Missa inte Anbudsdagen den 10 oktober 2023!

Jag vill vinna affärer i offentlig sektor

Under dagen får du:

  • Koll på trender
  • Konkreta tips för vinnande anbud
  • Veta hur du utvecklar ditt företag med stöd av upphandlare
  • Höra hur företaget gjort som vuxit med offentlig sektor
  • Kunskap om sekretess och aktivitetsplikt
  • Möta upphandlaren som lärt av dialog med leverantörer