Hela den här sidan är en annons.

Så vill upphandlarna ha dialog

– Ta alla chanser som finns till dialog med oss i offentlig sektor, säger Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef i Uppsala. Hon menar att det kan påverka upphandlingen och ge grund för affärsmässiga avtal som är bra för alla.

I Uppsala har branschråd och leverantörsträffar lett till bättre förståelse för marknaden. Bland annat har det påverkat kravställningen för upphandlingar där utmaningar med komponent- och kompetensbrist annars hade kunnat leda till uteblivna leveranser. Utifrån leverantörernas önskemål försöker de också använda sig av andra sätt att upphandla än de gängse och fler upphandlingar görs nu med förhandlat förfarande.

Vi förstår varandras förväntningar och den kontinuerliga dialogen säkerställer att vi hamnar rätt från start, säger Helena Sköld Lövgren.

På Anbudsdagen den 10 oktober berättar hon hur upphandlare vill ha dialog, vad leverantörerna har lärt upphandlarna i Uppsala och tipsar om andra möjligheter att påverka. Som RFI:er, request for information.

Brodera gärna ut texten när ni svarar! Vi behöver veta vad ni kan leverera för lösningar för att våga ställa vassare krav utan att riskera att bli utan anbud.

Det gäller inte minst i branscher där nya tekniska lösningar snabbt avlöser varandra men har också betydelse för hur kommunen kan tänka när det gäller social och miljömässig hållbarhet inom flera samhällsviktiga verksamheter.

Svar på remisser för hela eller delar av ett upphandlingsdokument ger också viktig information. Kunskap som upphandlarna kanske saknar, vilket har betydelse för hur kommunen går vidare med själva upphandlingen.

Kanske behöver vi skruva på krav och villkor för att öka möjligheten för er att lämna anbud. 

I Uppsala förs dialogen med leverantörerna på olika sätt inför, under och efter en upphandling med uppstartsmöte, uppföljning och stickprov under avtalstiden. Men Helena Sköld Lövgren betonar vikten av att ta vara på alla de många möjligheter till interaktivitet med kunderna i offentlig sektor som faktiskt finns.

Vi vill utvecklas och lära av er. Men det är först när vi förstår varandras utmaningar och ser till olika möjligheter och lösningar som vi kan få till riktigt bra affärer som gagnar alla.

Missa inte Anbudsdagen den 10 oktober 2023.

Jag vill vinna affärer i offentlig sektor

Under dagen får du:

  • Koll på trender
  • Konkreta tips för vinnande anbud
  • Veta hur du utvecklar ditt företag med stöd av upphandlare
  • Höra hur företaget gjort som vuxit med offentlig sektor
  • Kunskap om sekretess och aktivitetsplikt
  • Möta upphandlaren som lärt av dialog med leverantörer