Hela den här sidan är en annons.

Offentliga affärer allt viktigare

Sämre tider gör att fler företag intresserar sig för offentlig upphandling, säger Magnus Johansson, Företagarna. Han delar med sig av råd för hur företag bör agera för att öka chanserna att vinna upphandlingar. 

När konjunkturen blir sämre kommer konkurrensen om de offentliga upphandlingarna att öka. När privatpersoner och företag drar ned på sin konsumtion är offentlig sektor kund som fortsätter att köpa varor och tjänster. Det gör att fler företag intresserar sig för upphandlingar i från statliga myndigheter, kommuner och regioner. Det är stabila kunder som aldrig går i konkurs, betalar i tid och fortsätter sina inköp även i lågkonjunktur.

Samtidigt står offentlig sektor för en stor del av de samlade inköpen i Sverige. Enligt Konkurrensverket är de offentliga inköpen över 800 miljarder kronor per år och summan har stadigt ökat år från år.

– Jag märker ett ökat intresse kring offentlig upphandling bland våra medlemmar i Företagarna, säger Magnus Johansson,  konkurrens- och upphandlingsexpert på Företagarna. Företag ser sig om efter nya marknader vid lågkonjunktur och då är offentlig sektor ett alternativ. Deras behov påverkas inte i lika stor grad av konjunkturen.

Magnus Johansson tips till dem som vill sälja mer till offentlig sektor är att arbeta metodiskt:

– Börja i god tid med att skriva ditt anbud, läs igenom upphandlingsdokumenten noga och sist men inte minst var ihärdig. Vinner du inte din första upphandling har du i vart fall lärt dig något på vägen, kunskap som du kan ta med i nästa upphandling!

Det gäller också att vara proaktiv, framhåller Magnus Johansson:

– Kontakta upphandlande organisationer, marknadsför dig som leverantör och berätta vad du kan tillhandahålla. För att få en bättre bild om vad exempelvis din hemkommun köper så har du möjlighet att begära ut tidigare avtal och anbud för att skaffa dig en bild av kommande behov.

Magnus Johansson delar med sig av sin erfarenhet den 11 oktober på Anbudsdagen som Upphandling24 arrangerar tillsammans med Företagarna och Almega. Dagen består av nio olika programpunkter, helt och hållet fokuserade på att öka dina chanser att vinna de offentliga affärerna.

Under dagen får du kunskap om bland annat:

  • nya regler och praxis som påverkar offentliga affärer
  • ta del av hur ett framgångsrikt företag lyckades att vinna affärer
  • råd och tips om hur du får maximala poäng när ditt anbud utvärderas
  • lyssna direkt på hur offentliga upphandlare vill göra affärer
  • och mycket annat
Jag vill göra fler affärer med offentlig sektor