Presentation och exempel från kursen “Kvalificerad IT-upphandlare” den 26-27 november 2019

00 Åhörarkopior Petter Ulander

00 Åhörarkopior Henrik Melander

01 Artiklar att läsa inför första passet

02 Prismallsexempel

03 Systemvisning Program Exempelkommunen

04 Exempel omräkning av pris till poäng

05 Prismallsexempel

06 Avtalsexempel Nytt

07 Simulering prisformel Exempel

09 Bilaga 4 Användbarhet Exempel

Korrigering
08 Konvertering, som lades upp tidigare, gjorde Petter om till en bilaga att dela med er av misstag. Det är en bilaga som funnits med i ett anbud som han använde som exempel i en av bilderna i Powerpoint. Han ber er att radera den filen.

Kompletteringar 

02 B Prismallsexempel
Ny fil 02B är ett uppdaterat prisformulär där den takprismodell Petter pratade om dag 1 finns med. Högre upp finns det en dubblett. 02 och 05 har samma innehåll men olika format (pdf och xls).

Avstämningsmötesprotokoll bilaga 13, 13A, B, C:
13 Avstämningsmötesprotokoll – möte nr 16
13 Bilaga A
13 Bilaga B
13 Bilaga C

Bilaga xx – Support och underhållsavtal_exempel