Hela den här sidan är en annons.

SISAB uppskattar Aff Forum –
”Vi behöver inte uppfinna hjulet”

 

Magnus Colling, inköpschef på SISAB

Förvaltar man 600 fastigheter och 1,8 miljoner kvadratmeter underlättar det om avtal är standardiserade och alla använder samma begrepp. Genom att vara med i Aff Forum är SISAB med och utvecklar branschstandarder.

SISAB är förkortningen för ”Skolfastigheter i Stockholm AB”, och det är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.Bolaget har ett stort och spritt bestånd bestående av cirka 600 fastigheter i Stockholm – från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB 1,8 miljoner kvadratmeter där ungefär tvåhundratusen barn, unga och vuxna vistas dagligen.
Ytan motsvarar hela fem Gamla stan (!), samlade i en och samma stad.

Största delen av fastigheterna hyrs av Stockholms stad. Cirka 16 % hyrs ut för andra ändamål, bland annat till friskolor, bostäder, parkeringsgarage och kommersiella lokaler.

Aff är en mötesplats med levande dialog
Det säger sig självt att det krävs goda rutiner för att hantera alla de avtal som SISAB har, och när det kommer till driftavtal använder man Aff-dokumentationen.Förutom att använda sig av Aff så är man även medlemmar i föreningen Aff Forum sedan ett antal år tillbaka.

Magnus Colling, Inköpschef på SISAB berättar att det var han som såg till att SISAB blev medlemmar när han började.

– Aff är en mötesplats där det förs en levande dialog mellan olika aktörer som berörs av Aff, att vara med där ger oss nya idéer och gör att vi inte fastnar i invanda tankesätt. Funderar vi på en fråga kan vi lätt se om andra funderar på samma sak, eller om det är en enskild fråga för oss. Någon kanske redan har en bra lösning, då behöver inte vi uppfinna hjulet på nytt.

Gemensamma begrepp för branschen
Magnus Colling fortsätter:

– Utöver det så anser jag att vi som offentligt bolag ska ta vårt ansvar att vara aktiva i de organisationer vars produkter och standarder är viktiga för vår verksamhet. För om alla bara ville köpa materialet utan att vara medlem skulle det inte kunna utvecklas av branschens aktörer längre – vilket är en nyckelfaktor till ett användbart material. Dessutom handlar det faktiskt inte bara om avtalsmallarna, det handlar också om att skapa gemensamma begrepp för hela branschen. Ju mer vi pratar samma språk, desto lättare blir det genom hela förvaltningen.

Enhetlig standard underlättar
Aff-dokumentationen är viktig för många i branschen, och det finns tusentals aktiva Aff-avtal runt om i landet. Ibland hörs kommentarer om att det är krångligt med Aff, med många olika dokument och långa texter. Andra vittnar om att Aff är enkelt och pekar på hur svårt det skulle vara att skapa sitt eget avtal från blankt papper.

Magnus instämmer i det sista.

– Om inte Aff fanns så skulle vi behöva skapa vår egen standard för både begrepp och avtal, ett arbete som skulle vara både kostsamt och ineffektivt. Risken för att man tolkar saker olika ökar, och det skulle sannolikt leda till sämre entreprenader. En enhetlighet över branschen gör det också lättare och effektivare för leverantörerna, vilket i slutändan gör det billigare för oss.

Viktig aktör i branschen
Mycket har hänt sedan Aff tillkom 1995, något Magnus håller med om.

– Det är roligt att se hur Aff har utvecklats, sedan jag först kom i kontakt med Aff 1995 på KTH. Aff Forum har verkligen blivit en viktig aktör i branschen, och det har hänt mycket sedan Aff Forum började driva utvecklingen av Aff-dokumentationen själva. Det tog lång tid för Aff att bli etablerat som standardavtal i branschen, men nu känns det som vi är där. Nu hoppas vi på fortsatt ökat användande inom fler tjänster, till exempel städning. Den delen av branschen har mycket att vinna på att använda Aff!

Läs mer om Aff >>

 

Tidigare artiklar från Aff

För oss är det viktigt att Aff finns >>
Stefan Hedengren på AFA Fastigheter berättar vad Aff betyder för en av Stockholms största fastighetsägare.

Aff– en trygghet för Riksbyggen och deras kunder >>
Aff-dokumentationen ger en juridisk grund med mallar för tjänsterna och övriga krav. Därmed blir det lätt att beskriva både själva leveransen och övergripande regler.

Ordning och reda på avtalen med Aff>>
Vacse använder i dag Aff när man tecknar nya avtal, men så har det inte alltid varit.

Tryggare avtal för båda parter >>
Advokat Pehr Jacobson lyfter fram fördelen med att ha ett standardavtal som både beställare och leverantörer står bakom.

Man vill ju vara med och påverka >>
Daniel Magnusson är upphandlare på Stockholm stad och sitter med som beställarrepresentant i Aff Forums Utvecklingsråd.

 

VERKSAMHETEN

Verksamheten i Aff-forum kan delas in i två delar:

  • Aff-konceptet
  • Branschforum
Aff-konceptet
Föreningen främsta uppgift är att vara huvudman för Aff-konceptet. Aff-koceptet är ett hjälpmedel för att göra avtal och upphandlingar av återkommande tjänster. Mest känt, och mest förekommande, är att Aff används för entreprenader inom fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. Men Aff är lika anpassat för andra tjänster som t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Läs mer om Aff-konceptet här >>

Vårt egna servicebolag Aff Service AB ansvarar för försäljningen av de digitala Aff-dokumenten.

Branschforum
Medlemmarna i föreningen är ledande beställare, utförare och konsulter inom fastighetsförvaltning och andra FM-tjänster. Detta gör Aff till ett unikt forum i branschen och en plats för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan de olika parterna.

Tel: 08-68 44 26 00
E-post: info@aff-forum.se

AFF-AKADEMIEN

 

Aff-Akademin är vår plattform där vi erbjuder webbaserad utbildning relaterad till Aff. Utbildningarna är framtagna av specialister för att vara pedagogiska och lärorika, och är uppdelade i många korta avsnitt för att göra det lättillgängligt. Utbildningarna är helt digitala och köps i vår e-handel här >>.

Våra utbildningar kvalitetsgranskade av Aff Forum, något som inte gäller för andra Aff-utbildningar online.

OM AFF

Aff – Forum för förvaltning och service är ett branschforum och en ideell förening. Föreningens ändamål är att verka för ökad effektivitet och kvalitet inom fastighetsförvaltning och service, bland annat genom partsförhandlingar och erfarenhetsutbyte. Aff – Forum är huvudman för Aff-konceptet som säljs via det helägda bolaget Aff Service AB, orgnr: 55 67 74-4874.