Hela den här sidan är en annons.

Kursen gör SUA begripligt

Anna David, upphandlare vid Jönköping Energi, rekommenderar alla som upphandlar något skyddsvärt att gå utbildningen Säkerhetsskyddad upphandling: – Kursen är jättebra, pedagogisk, lätt att förstå och följa, säger Anna David.

Anna David arbetar som strategisk upphandlare vid Jönköpings Energi sedan 2019. Hon har deltagit i utbildningen Säkerhetsskyddad upphandling.

Innan utbildningen visste Anna David inte så mycket om SUA (Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) och började först själv söka information om vad det innebär. 

— Jag blev engagerad i en pågående konsultupphandling och insåg att det först och främst fanns ett behov att tydliggöra när en SUA-upphandling överhuvudtaget kunde vara aktuell. Det var därför jag valde att gå utbildningen.

Hon berättar att hon under utbildningen har lärt sig vilka olika steg man går igenom, när man behöver göra en SUA-upphandling och när man inte behöver göra det utan istället kan se över kravställningen för att skydda uppgifter som är verksamhetskänsliga.

Det Anna David också tar med sig från utbildningen är att verksamheten först och främst behöver göra en grundläggande analys om vad som är skyddsvärt.

— Vi måste skilja på den interna bedömningen av informationssäkerhet och skyddsvärdet för Sveriges säkerhet, säger hon. När vi bedömt verksamheten och kommit fram till vilka uppgifter som är skyddsvärda kommer nästa steg, att göra en riskanalys av de uppgifter som vi vill säkerhetsskyddsklassificera, av skyddsobjekt och vilka skadekonsekvenser som finns

Anna David tycker att det här komplexa området trots allt var lätt att ta till sig tack vare utbildningens pedagogiska upplägg och de gruppdiskussioner deltagarna hade.

— Kursen är jättebra, pedagogisk, lätt att förstå och följa. Just de grupparbeten och erfarenhetsutbyten vi hade med varandra lärde jag mig mycket av. Jag har lärt mig mycket av att få veta hur man tänker i andra branscher.

Anna David skulle gärna se en fortsättning på kursen, en ytterligare dag med  plats för gruppdiskussioner och reflektioner mellan föreläsningarna.

— Det hade självklart också varit trevligt att träffa de andra, att fika och äta lunch tillsammans, men digitalt fungerar förvånansvärt bra!

Vem skulle du rekommendera att gå den här utbildningen? 

— Alla som arbetar i en organisation där man kan komma att upphandla något skyddsvärt. Vet man inte säkert vad som är skyddsvärt tycker jag man ska gå utbildningen för att lära sig vad som är vad.

Läs mer om utbildningen här >>

Kraven på säkerhet har ökat de senaste åren och det blir allt viktigare att som upphandlare känna till relevanta regelverk.

När offentlig verksamhet lämnar uppdrag, använder tjänster eller annat som innebär att utomstående leverantörer får tillgång till säkerhetskänslig verksamhet kan det behöva upphandlas genom säkerhetsskyddad upphandling.

Innehåll

  • Grunderna för säkerhetsskyddad upphandling, ur både teoretisk och praktisk synvinkel
  • De olika lagar som kan bli aktuella
  • Vad som skiljer säkerhetsskyddad upphandling från annan upphandling
  • Hur du avgör vilken typ av upphandling som kan användas i det enskilda fallet

Kursen riktar sig till dig som arbetar som upphandlare med erfarenhet av upphandlingsarbete och har liten eller ingen erfarenhet av att använda säkerhetsskyddad upphandling.

Anmäl dig här!