Skapa tydliga förfrågningsunderlag
för fastighetsförvaltnings- och driftavtal

Aff Avtalssystem är ett webbaserat verktyg för att upprätta förfrågningsunderlag och avtal, samt tillhörande stödjande dokumentation.
Aff innehåller fasta branschregelverk (ABFF och Aff-definitioner) och mallar som hjälper dig att göra en komplett upphandling och avtal. Dessutom finns det olika stödjande dokument. Vi brukar kalla det Aff-dokumentationen.

 • Vad är Aff och hur används det?

  Vad är Aff och hur används det?

  Aff är ett hjälpmedel för att göra överenskommelser om återkommande tjänster. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning. Aff innehåller fasta branschregelverk (ABFF och Aff-definitioner) och mallar som hjälper dig att göra en komplett upphandling och avtal. Dessutom finns…

  Läs mer

 • Att tänka på när du använder Aff-konceptet

  Att tänka på när du använder Aff-konceptet

  Vilka områden kan det vara bra att ha koll på vid användning av ABFF? Två experter på avtalsrätt på Landahl Advokatbyrå går igenom reglerna om garanti, vite och försäkring. Aff-konceptet kan användas som ett hjälpmedel för att upprätta avtal och användas inför upphandlingar av fastighetsförvaltning och sådana verksamhetsanknutna, återkommande, tjänster. ABFF och Aff-definitioner heter de…

  Läs mer

 • Ordning och reda på avtalen med Aff

  Ordning och reda på avtalen med Aff

  Vacse använder i dag Aff när man tecknar nya avtal, men så har det inte alltid varit. Från början köpte man både drift och förvaltning, men en önskan om att vara närmare sina hyresgäster ledde till att man anställde egna förvaltare. I samband med det blev det tydligt att drift- och förvaltningsavtalen såg helt olika…

  Läs mer

 • ”Aff är det givna alternativet”

  ”Aff är det givna alternativet”

  Aff har revolutionerat avtal och upphandlingar för tjänsteentreprenader. ”Nyckeln till framgång är att branschens parter tillsammans står bakom Aff”, säger advokaten Pehr Jacobson, som utvecklat konceptet sedan starten 1995.

  Läs mer