Hela den här sidan är en annons.

”Aff är det givna alternativet”

Aff har revolutionerat avtal och upphandlingar för tjänsteentreprenader. ”Nyckeln till framgång är att branschens parter tillsammans står bakom Aff”, säger advokaten Pehr Jacobson, som utvecklat konceptet sedan starten 1995.

Pehr Jacobson
Mallarna i Aff gör det enklare att beskriva entreprenaden resultatet blir ett tydligt avtal, säger Pehr Jacobson, advokat, som har utvecklat Aff.

Aff, Avtal för fastighetsförvaltning, är ett branschgemensamt hjälpmedel för att göra avtal och upphandlingar vid tjänsteentreprenader. Det består av en juridisk grund (ABFF) samt mallar för att beskriva tjänsterna och övriga krav.

Pehr Jacobson, advokat på Advokatbyrån Hellgren Linander, har arbetat med att utveckla konceptet sedan det skapades 1995.

– På den tiden fanns inget överblickbart och systematiserat system för att köpa och sälja tjänster. Ska man hårdra så begrep man ofta inte vad man köpte och sålde, säger han.

Pehr Jacobson lyfter fram fördelen med att ha ett standardavtal som både beställare och leverantörer står bakom.

– Båda parter är med och utformar villkoren så att de blir partsneutrala. Det är samma tänk som med ett kollektivavtal inom arbetsrätten, säger han.

Med Aff är det enkelt att beskriva entreprenaden och att göra upphandlingar, och överenskommelsen resulterar i ett tydligt avtal. Hjälpmedlet ger också chans till jämförbara anbud.

– Aff är det givna alternativet, det finns inget konkurrerande system, säger Pehr Jacobson, som bland annat poängterar de försäkringsmässiga fördelarna: Ett standardavtal är överblickbart och därmed försäkringsbart.

– Det ger mycket större trygghet för båda parter och är en oskattbar fördel.

Bäst är att inte ändra i standardavtalet. Ändringar riskerar att ändra balansen mellan köpare och säljare. Om parterna trots allt vill ändra i standardavtalet gäller det att vara noga med formalian, betonar Pehr Jacobson. Man måste uttryckligen skriva: ”Med ändring av ABFF 15 kapitel x paragraf y föreskrivs följande.”

– Detta måste stå explicit, annars gäller inte ändringen. Det har slagits fast i domstol.

Han betonar också vikten av att vara uppmärksam så att man använder rätt definitioner och begrepp.

– Definitionerna och hur de ska tolkas framgår tydligt av dokumentets Aff-definitioner, säger Pehr Jacobson.

Läs mer om Aff och bli medlem här >>


Tidigare artiklar av Aff:

Ordning och reda på avtalen med Aff >>

Vad är Aff och hur används det? >>

Att tänka på när du använder Aff-konceptet >>

Mer effektiv och transparent bransch >>

SISAB uppskattar Aff Forum –”Vi behöver inte uppfinna hjulet” >>

”Man vill ju vara med och påverka” >>

”Roligt att få bidra till utvecklingen” >>


Om Aff

Aff – forum för förvaltning och service är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.
Läs mer om oss>>

Aff är ett hjälpmedel för att göra överenskommelser om återkommande tjänster. Mest känt är det att Aff lämpar sig för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, men Aff är lika anpassat för t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.
Att använda Aff >>

Aff-akademin
Lär dig om Aff i lugn och ro. I vår utbildningsportal Aff Akademin hittar du högkvalitativa e-utbildningar, från introduktion till fördjupningar.